Uchwała nr XVIII/136/21Rady Gminyz dnia 19 lutego 2021w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Boniewo na lata2021-2025Na podstawie art.21ust.1pkt1iust.2 ustawy z dnia 21czerwca 2001r.o ochronie praw lokatorów,mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.z2020r.,poz.611;z2021r.poz.11) oraz art.18 ust.2pkt15i art.40ust.1i2pkt3ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z2020r.,poz.713,poz.1378)

Uchwała nr XVIII/136/21
Rady Gminy
z dnia 19 lutego 2021


w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Boniewo na lata2021-2025

Na podstawie art.21ust.1pkt1iust.2 ustawy z dnia 21czerwca 2001r.o ochronie praw lokatorów,mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.z2020r.,poz.611;z2021r.poz.11) oraz art.18 ust.2pkt15i art.40ust.1i2pkt3ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z2020r.,poz.713,poz.1378)


UCHWAŁA NR XVIII/136/21 RADY GMINY BONIEWO z dnia 19 lutego 2021r.


w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Boniewo na lata2021-2025 uchwała nr XVIII.136.21.pdf (258kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 1091 z dnia 2021-03-04

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 marca 2021, 20:53:14)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (5 marca 2021, 21:39:09)
Zmieniono: numer

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 36