Zarządzenie Nr 1/2006ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY BONIEWO
Nr 1/2006 z dnia 25 stycznia 2006 roku
w sprawie: Powołania Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Na podstawie art.6 ust.2 art.7 ustawy z dnia 21 stycznia 1988 roku o Radzie ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa ( Dz.U.Nr 2,poz.2 z póź. zm.) oraz § 6 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1988 roku w sprawie organizacji,trybu działania i zasad finansowania Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz komitetów ochrony walk i męczeństwa ( Dz.U.Nr 22,poz.154), zarządza się co następuje:


§ 1


Powołuję Gminny Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w następującym składzie:


1.Marek Klimkiewicz przewodniczący
Wójt Gminy


2.Jan Wypijewski z-ca przewodniczącego
Prezes Związku Kombatantów
i Byłych Więźniów Politycznych
Rzeczpospolitej Polskiej


3. Zdzisława Bywalska sekretarz
pracownik Urzędu Gminy
Boniewo


4.Tadeusz Dębek członek
Sekretarz Związku Kombatantów
i Byłych Więźniów Politycznych
Rzeczpospolitej Polskiej


5. Ks. Jarosław Włodarz członek
Proboszcz Parafii Boniewo


6.Ewa Grochowina członek
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Boniewie


7. Anna Kozłowska członek
Sekretarz Urzędu Gminy
Boniewo
8. Danuta Grzonkowska członek
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Lubominie


9. Marek Góreczny członek
Dyrektor Publicznego Gimnazjum
w Boniewie


10. Marek Dorabiała członek Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Osieczu Małym


11. Elżbieta Szymańska członek
nauczyciel


12. Zbigniew Łuczak członek nauczyciel


13. Bogumił Gulczyński członek
członek Związku Kombatantów
i Byłych Więźniów Politycznych
Rzeczpospolitej Polskie
§ 2


Organizację i tryb działania Komitetu określa uchwalony przez niego Regulamin stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 3


Obsługę organizacyjno-techniczną Komitetu zapewnia w ramach posiadanych środków i etatów Wójt gminy.
§ 4


Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo (25 stycznia 2006)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 lutego 2006, 10:36:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2816