Realizacja budżetu

Realizacja budżetu

Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Boniewo z dnia 27 maja 2014 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za rok 2013 [...]

Zarządzenie 27/10

Zarządzenie Nr 27/10 wójta Gminy Boniewo z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji jawnych z zakresu finansów za II kwartał 2010 roku [...]

Zarządzenie Nr 10/08

Zarządzenie Nr 10/2008 Wójta Gminy Boniewo z dnia 30kwietnia 2008 roku w sprawie informacji jawnych w zakresie finansów publicznych za I kwartał 2008 roku [...]

Wykonanie budżetu za 2007 rok

U C H W A Ł A Nr XVI/76/08 Rady Gminy Boniewo z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium Wójtowi Gminy [...]

Zarządzenie Nr 2/2008

Zarządzenie Nr 2/2008 Wójta Gminy Boniewo z 14 marca 2008 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 rok [...]

Wykonanie budżetu za II kw. 2007

Zarządzenie Nr 12/07 Wójta Gminy Boniewo z 30 lipca 2007 roku w sprawie wykonania budżetu za II kwartał 2007 roku [...]

Uchwała RIO Nr 62/2007

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 62/2007 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2006 rok [...]

Zarządzenie Nr 7/07 w sprawie informacji jawnych za 2006

Zarządzenie Nr 7/07 Wójta Gminy Boniewo z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie informacji jawnych w zakresie finansów publicznych za 2006 rok [...]

Wykonanie budżetu za I kwartał 2007

Zarządzenie Nr 5/07 Wójta Gminy Boniewo z 30 kwietnia 2007 roku w sprawie wykonania budżetu za I kwartał 2007 rok [...]

Zarządzenie Nr 2/2007

Zarządzenie Nr 2/2007 Wójta Gminy Boniewo z 16 marca 2007 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 rok [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo Nr 29/06

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo Nr 29/06 z dnia 30 października 2006 roku w zakresie finansów publicznych za III kwartał 2006 roku [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo Nr 15/06

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo Nr 15/06 z dnia 28 lipca 2006 roku w zakresie finansów publicznych za II kwartał 2006 roku [...]

Zarzadzenie Wójta Gminy Nr 5/06

Zarządzenie wójta Gminy Boniewo Nr 5/06 z dnia 31 maja 2006 roku w zakresie finansów za I kwartał 2006 roku [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 6/06

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo Nr 6/06 z dnia 31 maja 2006 roku w zakresie informacji niejawnych za 2005 rok [...]

metryczka