Zasady finansowania

Zasady finansowania

zarządzenie Nr 54/2008

Zarządzenie Nr 54/2008 Wójta Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w zasadach prowadzenia rachunków oraz planów kont dla budżetu gminy i budżetu jednostkowego urzędu [...]

Zarządzenie Nr 8/2007

Zarządzenie Nr 8/2007 Wójta Gminy Boniewo z 14 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych [...]

metryczka