Wielkość cen i stawek opłat za wodę i ścieki w roku 2024

Zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: WA.RZT.70.312.2021/5 z dnia 12.01.2022 r. w okresie od 01.02.2024 r. do 31.01.2025 r.

wielkość cen i stawek opłat za wodę i ścieki kształtuje się
odpowiednio:

- cena za m3 wody wynosi 2,16 zł netto,

- cena za m3 ścieków wynosi 4,47 zł netto

metryczka


Wytworzył: Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (12 stycznia 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (11 stycznia 2024, 19:11:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 244