Wybór metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi ...


Uchwała Nr V/33/15
Rady Gminy Boniewo
z dnia 4 marca 2015 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe na terenie Gminy Boniewo

Na podstawie art. 6 j ust. 3 b i 3 c; art. 6 k ust. 1 pkt 1; ust. 2 a i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593; z 2015 r. poz. 87, poz. 122) uchwala się, co następuje:
§ 1.  Dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Boniewo ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 108 zł za rok kalendarzowy.
§ 2.  Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Boniewo jako jednej stawki opłaty od gospodarstwa domowego znajdującego się na nieruchomości.
§ 3.  Uchwala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego gospodarstwa domowego na danej nieruchomości w wysokości:
1) 9,00 zł miesięcznie w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny;
2) 14,00 zł miesięcznie w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny;
3) 14,00 zł miesięcznie w przypadku dwuosobowego gospodarstwa domowego, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny;
4) 19,00 zł miesięcznie w przypadku dwuosobowego gospodarstwa domowego, jeżeli odpady nie są zbierane selektywnie;
5) 18,00 zł miesięcznie w przypadku gospodarstw domowych innych niż wymienione w punkcie 1 i 3, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny;
6) 23,00 zł miesięcznie w przypadku gospodarstw domowych innych niż wymienione w punkcie 2 i 4, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.
§ 4.  Traci moc uchwała Nr XXIV/152/13 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
§ 6.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 roku.

Wytworzył: Rada Gminy Boniewo (4 marca 2015)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 kwietnia 2015, 08:57:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 519

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij