PROTOKÓŁ Nr 19.21 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2021 r.


 
Or.0012.19.2021

PROTOKÓŁ Nr 19.21
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy
w dniu 30 czerwca 2021 r.
w godzinach od 9:15 do 9:45
 
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady o godzinie 9:15 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 członków komisji, co wobec składu wszystkich Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecni radni: Ewa Dolata Vel Dolatowska i Marcin Stawicki.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał, czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku.

Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 12 członków komisji, który przedstawiał się następująco:

Otwarcie.
Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Boniewo.
Sprawy różne.
Zakończenie.

pełen tekst protokołu protokół.pdf (271kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (16 września 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 września 2021, 19:13:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 831