P R O T O K Ó Ł Nr 16 .20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 22 lipca 2020 r.


 
 
            Or. 0012.1.16.20
P R O T O K Ó Ł  Nr 16 .20
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 22 lipca 2020 r.
w Urzędzie Gminy
w godzinach  od 13,00 do 15,00
 
 
 
             W posiedzeniu, któremu przewodniczył Ireneusz Górski – Przewodniczący Komisji udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
            Przewodniczący obrad o godzinie 13,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 2 członków, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
Porządek posiedzenia
1.   Kontrola dokumentów  księgowych za I kwartał 2020 r.
2.   Zakończenie.
 
Komisja dokonała kontroli dokumentów księgowych za I kwartał 2020 r. Nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.
 
 
Na tym protokół zakończono.
 
 
 
Protokół sporządziła:                                                            Podpisy Komisji
 
G. Kwiatkowska                                                                    1. Jreneusz Górski
 
                                                                                        2. Jerzy Przybysz
                       
                                                                                  
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (4 sierpnia 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (4 sierpnia 2020, 21:51:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 536