P R O T O K Ó Ł Nr 55 .18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej


Or. 0012.1.55 .18
P R O T O K Ó Ł  Nr  55 .18
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 31 sierpnia 2018 r.
w Urzędzie Gminy
w godzinach  od 11,00 do 13,00
 

             W posiedzeniu, któremu przewodniczył Ireneusz Górski – Przewodniczący Komisji udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
            Przewodniczący obrad o godzinie 11,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
Porządek posiedzenia
1.    Kontrola dokumentów księgowych za okres od 1 kwietnia do 31 lipca 2018 r.
2.    Zakończenie.
 
            Komisja dokonała kontroli dokumentów księgowych za okres od 1 kwietnia do 31 lipca br.  Kontrolą objęte były wszystkie zgromadzone dokumenty księgowe z działalności gminy w /w okresie.  Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.
 
Na tym protokół zakończono.
 
 
Protokół sporządziła:                                                            Podpisy Komisji
 
G. Kwiatkowska                                                                   1. ……………………………………..
 
                                                                                              2. ……………………………………..
                       
                                                                                              3. ……………………………………..
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (3 września 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 września 2018, 10:29:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 649