P R O T O K Ó Ł Nr 44.2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 01 grudnia 2017 r.


            Or. 0012.1.44.2017
P R O T O K Ó Ł  Nr 44.2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 01 grudnia 2017 r.
w Urzędzie Gminy
w godzinach  od 9,00 do 11,00
 
 
 
             W posiedzeniu, któremu przewodniczył Ireneusz Górski – Przewodniczący Komisji udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
            Przewodniczący obrad o godzinie 9,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
Porządek posiedzenia
1.    Kontrola dokumentów księgowych za III kwartał 2017 r.
2.    Zakończenie.
 
            Komisja dokonała kontroli dokumentów księgowych za III kwartał 2017 r. Komisja
w kontrolowanych dokumentach nie stwierdziła nieprawidłowości.
 
Na tym protokół zakończono.
 
 
Protokół sporządziła:                                                             Podpisy Komisji
 
G. Kwiatkowska                                                                    1. ……………………………………..
 
                                                                                               2. ……………………………………..
                       
                                                                                               3. ……………………………………..
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (12 lipca 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (12 lipca 2018, 16:04:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 683