Protokół Nr 50.2017 z posiedzenia Członków Komisji Mieszkaniowej


 
                                                                                    Boniewo, dnia 12.12.2017 r.
Or.0012.4.50.2017
 
 
 
Protokół Nr 50.2017
z posiedzenia Członków Komisji Mieszkaniowej
w dniu 12.12.2017 r. w n/w składzie :
 
1/ Mirosław Piasecki – przewodniczący komisji
2/ Czesław Kubiak – członek komisji
3/ Bronisław Grajbich – członek komisji
Udział w posiedzeniu wzięli :
1/ Adam Ciesielski        - Przewodniczący Rady Gminy
2/ Anna Kozłowska      -  Sekretarz Gminy
3/ Renata Pawłowska –   Insp.d/s gosp. Gruntami
 
 
Przewodniczący Komisji przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji,  lista obecności w załączeniu, po czym przedstawił porządek posiedzenia tj. :
 
1. Otwarcie.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.
4. Zakończenie.
 
 
Ad. 2.
Pracownik Gminy poinformowała członków Komisji Mieszkaniowej, że od ostatniego posiedzenia członków komisji do chwili obecnej wpłynęło jedno podanie tj. :  
                                                                         
- Pana Dawida Kujawskiego ................................................. w sprawie przyznania lokalu
  gminnego w oficynie w Osieczu Wielkim po p. Magdalenie Gocel, która najprawdopodobniej
  rezygnuje z wynajmu lokalu.
 
Jednocześnie wyjaśnia się, iż na obecną chwilę nie ma oficjalnej rezygnacji z mieszkania w Osieczu Wielkim.
Przewodniczący komisji zgłasza sprzeciw na prośbę mieszkańców oficyny w sprawie przyznania lokalu w oficynie w Osieczu Wielkim Panu Dawidowi Kujawskiemu z rodziną.
Pracownik Gminy poinformowała członków komisji, że Pani Sołtys obrębu Otmianowo wnioskuje, aby Gmina przyznała wnioskodawcy mieszkanie gminne, z uwagi na fakt, iż ta rodzina jest w bardzo trudnej sytuacji mieszkaniowej i rodzinnej.
Przedstawiając sytuację materialno-bytową  wskazuje, iż młodzi ludzie z małymi dziećmi  zasługują na normalne warunki mieszkaniowe.
 
Również przewodniczący komisji poinformował, że Pani Angelika Kotłowska zamieszkała w oficynie w Osieczu Wielkim zgłasza prośbę zamiany mieszkania na mieszkanie po p. Gocel.
W chwili obecnej jest to ustna prośba p. Kotłowskiej, jednak pisemny wniosek nie wpłynął.
 
Członkowie komisji ustalili, że będą ponownie opiniować wnioski dotychczas złożone przez osoby ubiegające się o przydział mieszkania z chwilą posiadania wolnego mieszkania.
Podanie Pana Dawida Kujawskiego zostanie wpisane na listę osób oczekujących na przyznanie lokalu mieszkalnego.
Ponadto, przewodniczący poinformował, że członkowie komisji w dniu 08 grudnia 2017 r.
dokonali wizji lokalnej pałacu w Otmianowie- w sprawie stanu technicznego dachu budynku.
Z przeprowadzonych oględzin sporządzono następujące uwagi :
- stwierdzono, że dach jest bardzo zniszczony,
- rynny mocno zabrudzone
- wymaga natychmiastowego częściowego remontu zwłaszcza nad mieszkaniem p. Mareckiej oraz
  tarasem bocznym.                                                            
 Komisja zgłasza, aby wiosną przyszłego roku w pierwszej kolejności przystąpić do naprawy     w/w dachu bowiem istnieje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi oraz mienia.
 
Ad. 3.
 
W wolnych wnioskach omówiono propozycję sprzedaży lokali mieszkalnych w oficynie. Po przeprowadzeniu dyskusji i analizy sprzedaży padła propozycja geodezyjnego wydzielenia budynku mieszkalnego wraz z gruntem niezbędnym do korzystania oraz wykorzystania przez mieszkańców.
 
Ad. 4.
 
Ponieważ pytań i uwag nie było, Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za przybycie  i udział w obradach.
Na tym protokół zakończono.
 
1/.........................
2/.........................
3/........................
 
Protokół sporządziła :
Renata Pawłowska
 
 

metryczka


Wytworzył: Renata Pawłowska (22 grudnia 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (22 grudnia 2017, 08:26:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 758