Protokół Nr 40.2017 z posiedzenia Członków Komisji Mieszkaniowej


Or.0012.4.40.2017                       
                                                                                    Boniewo, dnia 01.08.2017 r.
 
 
 
Protokół Nr 40.2017
z posiedzenia Członków Komisji Mieszkaniowej
w dniu 01.08.2017 r. w n/w składzie :
 
1/ Mirosław Piasecki – przewodniczący komisji
2/ Czesław Kubiak – członek komisji
3/ Bronisław Grajbich – członek komisji
Udział w posiedzeniu wzięli :
1/ Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy
2/ Renata Pawłowska – Insp.d/s gosp. Gruntami
 
Przewodniczący dokonał otwarcia posiedzenia, powitał członków komisji, pana wójta,  - lista obecności w załączeniu, po czym przedstawił porządek posiedzenia, który przedstawia się następująco :
 
1. Otwarcie.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.
4. Zakończenie.
 
Ad. 2.
Pracownik Gminy poinformowała członków Komisji Mieszkaniowej, że od ostatniego posiedzenia członków komisji do chwili obecnej wpłynęły następujące podania, odczytując je :  
                                                                        
- Dawid Kujawski ............................ w sprawie przydzielenia lokalu
  mieszkanego w Otmianowie 38/14 - pałac
- Łukasz Klonowski ........................ w sprawie przydzielenia mieszkania socjalnego
- Monika Filipiak .................................................o w sprawie przydziału mieszkania
  socjalnego.
-Czesława Marecka .................................... w sprawie przydzielenia jakiegoś
 pomieszczenia do zamieszkania.
 
 Poinformowano również członków komisji mieszkaniowej, że jest wolny lokal mieszkalny  w pałacu w Otmianowie. Wcześniej lokal ten przyznano Pani Marcie Bednarowicz zam. Otmianowo, jednak wyżej wymieniona złożyła w tut. Urzędzie oświadczenie o rezygnacji z przydziału tego lokalu.
 
Po przeprowadzeniu dyskusji oraz analizy dotychczasowych wniosków członkowie komisji zaproponowali przyznanie tego mieszkania  Pani Czesławie Mareckiej.
Pozostałe podania w sprawie przydziału mieszkania będą ponownie rozpatrywane w chwili pozyskania wolnego mieszkania.
 
W wolnych wnioskach członkowie komisji podkreślają, aby podejmować stosowne decyzje  w sprawie zwiększania ściągalności zaległych należności z tytułu czynszu najmu za wynajem  lokali mieszkalnych.
 
Przewodniczący komisji apeluje o przeprowadzenie naprawy dachów w budynkach komunalnych
w Osieczu Wielkim.
Poinformowano, że zlecono firmie "PRODACH" -Otmianowo wykonanie powyższej pracy.
Ponieważ pytań i uwag nie było, przewodniczący komisji podziękował za przybycie i udział  w obradach.
Na tym protokół zakończono.
 
1/.........................
2/.........................
3/........................
 
Protokół sporządziła :
Renata Pawłowska
 
 

metryczka


Wytworzył: Renata Pawłowska (14 grudnia 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 grudnia 2017, 15:16:18)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (15 grudnia 2017, 10:29:19)
Zmieniono: ,

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 771