Protokół ze spotkania radnych po XXI sesji Rady Gminy Boniewo w dniu 12 czerwca 2017 r.

Protokół
ze spotkania radnych po XXI sesji Rady Gminy Boniewo
w dniu 12 czerwca 2017 r.


1) Otwarcie spotkania

Pan Adam Ciesielski  Przewodniczący Rady Gminy otworzył spotkanie i zaznaczył, że jego głównym tematem jest podjęcie decyzji w sprawie odbytego przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy 2018-2019. Wyjaśnił, że zostały złożone dwie ofert , jedna przez SANIKO we Włocławku, a druga przez TÖNSMEIER Kutno. Najkorzystniejszą ofertę złożył Tönsmeier 18.144 zł /m-c. Jest to o wiele wyższa kwota jaką płacimy obecnie i jaką planowaliśmy w roku następnym. Trzeba się zastanowić czy ogłaszać kolejny przetarg, czy podpisać umowę na tę kwotę?

2) Dyskusja

Pan Marek Klimkiewicz Wójt Gminy powiedział, że są duże zaległości w opłacie za śmieci zarówno od naszych mieszkańców jak i od działkowców z Łączewny. Z uwagi na dużą kwotę wynikłą w przetargu za odbiór odpadów proponował podniesienie stawki dla właścicieli działek rekreacyjnych w Łączewnie nawet do 150 zł – obecnie płacą 108 zł.  Wójt zaznaczył, że śmieci jest coraz więcej, a wydawało się, że będzie mniej. Proponował również podniesienie opłaty od naszych mieszkańców – wprowadzić od 1 osoby 6 zł, a może i więcej jak robią to wszystkie ościenne gminy, bądź  dodać opłatę dla gospodarstwa domowego liczącego więcej niż trzy osoby w rodzinie.

Obecny na posiedzeniu Pan Andrzej Kosmalski pracownik urzędu gminy zajmujący się sprawami związanymi z odpadami komunalnymi i ich sprawozdawczością powiedział, że dobrze jest, że firma, która odbiera nam odpady ma własną sortownie i mamy wydzielane frakcje odpadów i nie płacimy kar. Mieścimy się w przyjętych normach. Przekroczenie ich grozi wysokimi karami.

Przewodniczący obrad powiedział, że w tej chwili wyjazdów nad jezioro firma będzie miała więcej, bo działkowcy chcą odbiór śmieci w poniedziałki i co tydzień.

Pan Andrzej Kosmalski wyjaśnił, że firmie nie wolno wozić razem popiołu, trawy oraz szkła i plastików. Nad jezioro jeżdżą dwa samochody i frakcje śmieci rozdzielają.

Wójt Gminy powiedział, że być może tak wysoka kwota wynikła z przetargu z uwagi na zebrane opony z terenu gminy, chociaż przedstawiciel z firmy Saniko powiedział, że dziś nikt nie chce pracować za najniższą krajową,  żądają 2 tys. zł – stąd i wyższe koszty.

Przewodniczący obrad powiedział, że zapis o oponach był w specyfikacji.

Radny Gazda powiedział, że wcześniej nikt z tego zapisu nie skorzystał, a obecnie to co zrobili, to wrzucili w koszty.

Radny Górski zapytał, ile nam brakuje środków co miesiąc do śmieci?

Wójt Gminy odpowiedział, że obecnie nie brakuje środków, ale będzie brakować od nowego roku. Różnica jaka co miesiąc będzie brakowała to 4 tys. zł. Powiedział, że przystąpimy do większej ściągalności  zaległości za odpady, jak nie będzie innej możliwości to będziemy kierować sprawy do Komornika. Ściągalność należy zacząć od osób zalegających w opłacie od kwoty 2.200 zł – szczególnie od tych , którzy zalegają w opłatach od lat, nawet od początku wprowadzenia tego obowiązku.

Przewodniczący obrad powiedział, że o ewentualnej podwyżce opłaty będziemy się zastanawiać i dyskutować później, a dziś trzeba podjąć decyzję czy wójt ma podpisać umowę, czy też ogłaszać kolejny przetarg, w związku z czym zadał pytanie:
„Czy upoważniamy Wójta do podpisania umowy z firmą, która przedstawiła najniższą ofertę?”

3) Podjęcie decyzji

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na to, by Wójt zawarł umowę z firmą Tönsmeier z Kutna na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy , a dalej będą prowadzone dyskusje na temat znalezienia brakujących środków na realizację zadania w przyszłych latach.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła                                                      Przewodniczący spotkania

Grażyna Kwiatkowska                                                              Adam Ciesielski
metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (11 sierpnia 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (11 sierpnia 2017, 11:00:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 557