P R O T O K Ó Ł Nr 29.16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 7 grudnia 2016 r.


 
 
            Or. 0012.1.29.16

P R O T O K Ó Ł  Nr 29.16
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 7 grudnia 2016 r.
w Urzędzie Gminy
w godzinach  od 9,00 do 11,00
 
 
 
             W posiedzeniu, któremu przewodniczył Ireneusz Górski – Przewodniczący Komisji udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Nieobecna radna Ewa Szadkowska.
            Przewodniczący obrad o godzinie 9,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 2, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
Porządek posiedzenia
1.    Kontrola dokumentów księgowych za III kwartał 2016 r.
2.    Zakończenie.
 
            Komisja dokonała kontroli dokumentów księgowych za III kwartał 2016 r. Komisja
w kontrolowanych dokumentach nie stwierdziła nieprawidłowości.
 
Na tym protokół zakończono.
 
 
Protokół sporządziła:                                                            Podpisy Komisji
 
G. Kwiatkowska                                                                   1. ……………………………………..
 
                                                                                              2. ……………………………………..
                       
                                                                                              3. ……………………………………..
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (23 lutego 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (23 lutego 2017, 13:59:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 464