Protokół Nr 10.2015 z posiedzenia Członków Komisji Mieszkaniowej w dniu 18.06.2015 r.


 
                                                                                    Boniewo, dnia 18.06.2015 r.
 
 
Protokół Nr 10.2015
z posiedzenia Członków Komisji Mieszkaniowej
w dniu 18.06.2015 r. w n/w składzie :
 
1/ Mirosław Piasecki – przewodniczący
2/ Czesław Kubiak – członek komisji
3/ Bronisław Grajbich – członek komisji
Udział w posiedzeniu wzięli :
1/ Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy
2/ Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy
3/ Renata Pawłowska – Insp.d/s gosp. Gruntami
 
Przewodniczący dokonał otwarcia posiedzenia.
 
Renata Pawłowska poinformowała członków Komisji Mieszkaniowej, że z dniem01.07.2015 r.
Gmina będzie miała do dyspozycji dwa lokale mieszkalne w pałacu w Otmianowie po zmarłym Stanisławie Błaszczyku i w pałacu w Osieczu Wielkim po p. Czarneckich.
Następnie odczytano podania, które wpłynęły od ostatniego posiedzenia członków komisji tj.
- mieszkańców pałacu w Mikołajkach w sprawie wymiany drzwi wejściowych
- Pani Marleny Funk zam. Osiecz Wielki w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu najmu
- Pani Wandy Strzeleckiej zam. Osiecz Wielki w sprawie zwrotu poniesionych kosztów w
  wynajmowanym lokalu
- Pana Marka Jóźwiaka zam. Boniewo przy u. Parkowej 18 w sprawie rozłożenia na 5 rat zaległości z tytułu czynszu najmu
-Pani Wioletty Wiśniewskiej w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego po p. Januszu Dopierale w Osieczu Wielkim
- Pani Dominiki Jakielaszek zam. Kaniewo 20/3 w sprawie przydzielenia mieszkania w Kaniewie
- Pani Anny Durys zam. Osiecz Mały 31 w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym.
Ponadto poinformowano, ż Pan Józef Koralewski ponownie prosi o naprawę murku przy schodach wejściowych do jego lokalu.
Wójt Gminy poinformował, że będzie naprawa dachu w pałacu w Otmianowie i oficynie w Osieczu Wielkim.Naprawę wykona firma p. Zenona Kożuszka zam. Otmianowo.
Pan Czesław Kubiak zgłosił prośbę na następne posiedzenie członków komisji o wykaz osób zalegających z opłatami z tytułu czynszu najmu. Padła propozycja zamiany mieszkań wśród dłużników, odpracowania lub rozkładania na raty lub odraczania w spłacie zaległości.
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali podanie mieszkańców pałacu w Mikołajkach, należy wymienić drzwi wejściowe przed okresem zimowym również podanie p. Funk o umorzeniu zaległości z tytułu czynszu ze względu na trudną sytuację materialną wnioskodawcy Ia także podanie p. Strzeleckiej zwrócić poniesione koszty związane z wynajmowanymn lokalem niewynikające z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.
Pozytywnie zaopiniowano podanie p. Marka Jóźwiaka w sprawie rozłożenia zaległości na 5 rat
miesięcznych począwszy od m-ca lipca br oraz regulować opłaty na bieżąco.
Wymienione podania o przydział lokalu mieszkalnego zostaną zaopiniowane na następnym posiedzeniu członków komisji mieszkaniowej- jak będą wolne mieszkania do dyspozycji.
                                                                                                                                
Również przedłożono członkom komisji wykaz osób nieżyjących, a posiadających zaległości
w czynszu – w tym przypadku zaopiniowano pozytywnie aby umorzyć powstały dług jak również
u dwóch osób, którym przydzielono lokal, a w ogóle w tych mieszkaniach niezamieszkali z uwagi na ich bardzo trudną sytuację rodzinną.
 
Na tym protokół zakończono, odczytano i podpisano.
1/.........................
2/.........................
3/........................
 
Protokół sporządziła :
Renata Pawłowska
 
 

metryczka


Wytworzył: Renata Pawłowska (20 lutego 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 lutego 2017, 14:23:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 567