Protokół Nr 20.16 z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej w dniu 07.01.2016 r.


 
                                                                                    Boniewo, dnia 07.01.2016 r.
 
 
Protokół Nr 20.16
z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej
w dniu 07.01.2016 r.
 
Porządek posiedzenia :
 
1.    Otwarcie.
2.    Wyjazd w teren.
3.    Odczytanie podań i ich opiniowanie.
4.    Zakończenie.
 
Ad. 1. Przewodniczący komisji dokonał otwarcia posiedzenia członków komisji mieszkaniowej.
W załączeniu lista obecności członków komisji mieszkaniowej w składzie :
1/ Mirosław Piasecki – przewodniczący
2/ Bronisław Grajbich– członek komisji
3/ Czesław Kubiak – członek komisji
Udział w posiedzeniu wzięli :
1/ Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy
2/ Anna Kozłowska – Sekretarz Gminy
3/ Renata Pawłowska – Insp.d/s gosp. gruntami
 
Ad.2.
 
Poinformowano komisję, że wpłynęły następujące podania :
- Pana Dariusza Łaźniewskiego zam. Osiecz Mały 34- w sprawie umorzenia odsetek od zaległego czynszu najmu
- Pani Anity Skórzewskiej zam. Sułkówek 20 – w sprawie umorzenia odsetek od zaległego czynszu najmu
- Pana Jerzego Jezierskiego zam. Osiecz Wielki 40 – w sprawie umożliwienia wykupu lokalu
   mieszkalnego, ktorego jest najemcą.
- Pana Przemysława Bednarowicza zam. Otmianowo 48 – w sprawie przyznania mieszkania
  gminnego w Otmianowie w pałacu
- Pana Bartłomieja Woźniaka zam. Otmianowo 31- w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego  w miejscowości Otmianowo 38/2.
 
Poinformowano komisję , że w chwili obecnej Gmina dysponuje wolnym lokalem mieszkalnym  tj. jedno pomieszczenie o pow. 20,20 m2 znajdującym się w pałacu w Otmianowie po zmarłym Stanisławie Błaszczyku i można dokonać jego przydziału.
Członkowie komisji dokonali wizji lokalnej, zapoznając się z sytuacją mieszkaniową osób, które ubiegają się właśnie o ten lokal. Po zapoznaniu się z sytuacją rodzinną i mieszkaniową członkowie komisji pozytywnie opiniują podanie Pana Przemysława Bednarowicza zam. Otmianowo, który zamieszkuje u rodziny składającej się z 9 osób w mieszkaniu : 2 pokoje , kuchnia i łazienka.
Jednogłośnie proponują, aby przyznać w.w. lokal Panu P. Bednarowiczowi, który znajduje się
w bardzo trudnych warunkach mieszkaniowych.
Natomiast negatywnie opiniują podanie Pana Bartłomieja Woźniaka zam. Otmianowo ( 5 osób
w mieszkaniu: 3 pokoje i kuchnia ).
 
Ponadto omówiono sprawę mieszkania znajdującego się w czworakach w Osieczu Wielkim, którego najemcą jest Pan Jerzy Jezierski, który deklaruje chęć jego wykupu. Jednogłośna zapadła decyzja  o sprzedaży. Należy przygotować dokumentację i dokonać zbycia na rzecz najemcy.
 
Pozytywnie zaopiniowano w.w. podania o umorzenie odsetek od spłacanych zaległości z tytułu czynszu najmu.
 
Poza tym omówiono także sprawę wolnego lokalu użytkowego po sklepie spożywczym w Boniewie, Pani Maria Waliszewska zrezygnowała z jego prowadzenia. Komisja stwierdziła, aby przyznać ten lokal Pani Bogumile Świątek, która w tym miejscu prowadzi sklep odzieżowy i również jest zainteresowana tym lokalem.  Uzasadnieniem jest fakt, że jest jedno wejście do dwóch lokali i najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby wynajmowała to jedna osoba.
 
Ad.4.
 
Na tym protokół zakończono, odczytano i podpisano.
 
1/.........................
2/.........................
3/........................
 
Protokół sporządziła :
Renata Pawłowska
 
 

metryczka


Wytworzył: Renata Pawłowska (20 lutego 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 lutego 2017, 12:50:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 494