Protokół Nr 25.2016 z posiedzenia Członków Komisji Mieszkaniowej w dniu 24.05.2016 r.


                                                                                    Boniewo, dnia 24.05.2016

Protokół Nr 25.2016
z posiedzenia Członków Komisji Mieszkaniowej
w dniu 24.05.2016 r. w n/w składzie :
 
1/ Mirosław Piasecki – przewodniczący
2/ Czesław Kubiak – członek komisji
3/ Bronisław Grajbich – członek komisji
Udział w posiedzeniu wzięli :
1/ Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy
2/ Anna Kozłowska  - Sekretarz Gminy
3/ Renata Pawłowska – Insp.d/s gosp. Gruntami
 
Przewodniczący dokonał otwarcia posiedzenia.
 
Renata Pawłowska poinformowała członków komisji mieszkaniowej, że od poprzedniego posiedzenia do chwili obecnej wpłynęły następujące podania :
- p. Jadwigi Mirzejewskiej zam. Kaniewo 20- w sprawie remontu dachu w pałacu w Kaniewie
- p. Grzegorza Płacheckiego zam. Grójec 1A – w sprawie przyznania mieszkania ze wskazaniem
   w pałacu w Otmianowie
- p. Aliny Zielińskiej zam. Boniewo 18 – w sprawie wyrażenia zgody na wymianę okna w lokalu 
  oraz zwrot połowy kosztów
- p. Eugeniusza Kubickiego zam. Kaniewo 20 – owyrażenie zgody na wymianę okna w lokalu
  mieszkalnym
- p. Jerzego Dzięgielewskiego zam. Otmianowo 38 – o zwrot poniesionych kosztów związanych
  z wymianą drzwi do lokalu
- p. Agnieszki Kotarskiej zam. Mikołajki 7 – o zwrot częściowy kosztów poniesionych z wymianą 
  okien
- p. Jerzy Jezierski- Osiecz Wielki- o umorzenie odsetek od zaległego czynszu najmu
- p. Anity Skórzewskiej zam. Sułkówek – o umorzenie odsetek z tytułu zaległości czynszu najmu
- p. Marleny Chrzanowskiej zam. Osiecz Wielki – o umorzenie pozostałych zaległości z tytułu
  czynszu najmu.
 
Ponadto poinformowano członków komisji mieszkaniowej, że dokonano częściowej naprawy   dachu nad mieszkaniem p. Skowrońskiej w pałacu w Osieczu Wielkim. Gmina zakupiła niezbędny materiał tj. papę, gwoździe, izolbet, a prace remontowe zostały wykonane przez pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.
Również omówiono sprawę kominów w pałacu w Boniewie. Są one z złym stanie technicznym i wymagają prac remontowych.W związku z tym Pani Jadwiga Szulc-Wietrzycka zgłosiła telefonicznie zalanie sufitu w jej mieszkaniu przez padające deszcze.Właśnie przyczyną zalania sufitu w jej mieszkaniu są rozwalające się kominy. Warunkowo nadają się do dalszej eksploatacji.
Z dokonanej kontroli przez Zakład Kominiarski wynika, iż należy usunąć uszkodzenia i usunąć braki. Poinformowano także, że będą montowane drzwi wejściowe do pałacu w Mikołajkach, jak  również będą montowane dwa wkłady kominowe w pałacu w Osieczu Wielkim.
 
Pani Skarbnik oświadczyła, iż w pierwszej kolejności będzie naprawa dachu w pałacu w Otmianowie przez firmę p. Kożuszka, a następnie naprawa lub budowa kominów w pałacu  w Boniewie jak również częściowe naprawy dachu w pałacu w Kaniewie i Osieczu Wielkim.
 
Członkowie komisji mieszkaniowej pozytywnie zaopiniowali wymienione podania w sprawie
częściowego zwrotu kosztów poniesionych za wymianę okien (50%) i drzwi(40%).
Zwrot kosztów nastąpi po dokonaniu napraw dachu, a może być przeniesiony na I kwartał nowego roku.
Pozytywnie zaopiniowano podania w sprawie umorzenia odsetek od spłacanych zaległości z tytułu czynszu najmu.
Natomiast sprawę dotyczącą zaległości Pani Marleny Chrzanowskiej jedynie rozłożyć ich spłatę  na raty miesięczne.
 
Na tym protokół zakończono, odczytano i podpisano.
1/.........................
2/.........................
3/........................
 
Protokół sporządziła :
Renata Pawłowska
 
 

metryczka


Wytworzył: Renata Pawłowska (20 lutego 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 lutego 2017, 11:30:17)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (20 lutego 2017, 12:09:08)
Zmieniono: korekta nazwiska

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 487