Protokół Nr 28.2016 z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej w dniu 07.09.2016 r.


                                                                                             Boniewo, dnia 07.09.2016 r.
 
Protokół Nr 28.2016
z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej
w dniu 07.09.2016 r.
 
Porządek posiedzenia :
 
1.    Otwarcie.
2.    Odczytanie podań i ich opiniowanie.
3.    Wolne wnioski .
4.    Zakończenie.
 
Ad. 1.  
Przewodniczący komisji dokonał otwarcia posiedzenia członków komisji mieszkaniowej.  W załączeniu lista obecności członków komisji mieszkaniowej w składzie :
1/ Mirosław Piasecki – przewodniczący
2/ Czesław Kubiak – członek komisji
3/ Bronisław Grajbich – członek komisji
Udział w posiedzeniu wzięli :
1/ Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy
2/ Anna Kozłowska – Sekretarz Gminy
2/ Renata Pawłowska – Insp.d/s gosp. Gruntami
 
Ad. 2.
 
Pracownik Renata Pawłowska poinformowała, że od ostatniego posiedzenia komisji mieszkaniowej do chwili obecnej wpłynęły następujące podania złożone przez nw.
-  Marlena Wojnowska zam. Osiecz Mały 30 -w sprawie zawarcia umowy najmu na mieszkanie, 
    którego najemcą była matka
-  Arleta Dankowska zam. Kaniewo 20/6 w sprawie przyznania mieszkania po p. Grzegorzu
    Majewskim w pałacu w Kaniewie
-  Łukasz Jezierski zam. Osiecz Wielki 34/3 w sprawie przydziału szopy z uszkodzonym dachem
    znajdującej się przy pałacu
-  Janusz Skalski zam. Mikołajki w sprawie pozwolenia na rozbiórkę komina znajdującego się w
    przybudówce budynku
-  Marek Krajewski zam. Osiecz Mały 34 w sprawie zwrotu poniesionych kosztów za wymianę 
    okna
-  Grzegorz Płachecki zam. Grójec 1A w sprawie przyznania mieszkania na terenie gminy ze
    wskazaniem mieszkania w pałacu w Otmianowie
-  Krystan Perczyński zam. Kaniewo w sprawie przyznania w pałacu w Otmianowie
-  Łukasz Klonowski i Paulina Augustyniak zam. Otmianowo 9c w sprawie przyznania mieszkania w Domu Ludowym.
Członkowie komisji mieszkaniowej pozytywnie zaopiniowali podanie p. Krajewskiego- zostanie dokonany częściowy zwrot poniesionych kosztów tj. 50% kwoty zgodnie z przedłożonym rachunkiem, rownież prośbę Pana Janusza Skalskiego- wspomniany komin służy wyłącznie do wentylacji, przy opadach deszczu ciągle w tym miejscu przecieka, można dokonać jego rozbiórki.
Pozytywnie zaopiniowana została prośba Pana Jezierskiego o przyznanie szopki. Jednak remontu
należy dokonać we własnym zakresie.
Natomiast lokal, który zajmuje Pan Grzegorz Majewski nie został jeszcze opróżniony . W związku z tym nie można dokonać w tej chwili obecnej jego przydziału.
Wstępnie padła propozycja, aby przyznać to pomieszczenie p. Dankowskiej, która ubiega się  o ten lokal. Pracownik zaznaczyła, że oficjalnie państwo Majewscy nie zrezygnowali z  lokalu, który zajmuje syn Grzegorz z rodziną. Pracownik Urzędu wystąpi do p. Majewskich z zapytaniem    o ewentualnym opuszczeniu lokalu i po uzyskanej odpowiedzi o rezygnacji z tego pomieszczenia wówczas można dokonać przyznania osobom ubiegającym się.          Natomiast lokal w budynku tzw. Domu Ludowym, po p. Kralskich, będzie wykorzystywany przez
sołectwo Otmianowo na potrzeby właśnie sołectwa. Pani sołtys oświadczyła, iż będzie zebranie w sołectwie i sprawa tego lokalu będzie omówiona i podjęta decyzja. Także w chwili obecnej podanie Pana Klonowskiego i Pani Augustyniak jest negatywnie zaopiniowane.
Członkowie komisji mieszkaniowej wskazali, że jest wolne mieszkanie po zmarłym Krzysztofie Kosmowskim w Osieczu Małym. Mieszkanie to zostało wyremontowane we własnym zakresie przez siostrę zmarłego Panią Grażynę Grabczyńską. Wstępnie to mieszkanie zaproponować Panu Grzegorzowi Płacheckiemu, ale wcześniej porozmawiać z p. Grabczyńską, która nie opróżniła jeszcze tego lokalu i nie oddała kluczy do Urzędu. Pracownik gminy został zobowiązany do przeprowadzenia rozmowy z p. Grabczyńską.
Wójt Gminy oświadczył, iż będzie rozmawiał z przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych
o przejęciu połowy budynku w Osieczu Małym, który jest jej własnością i stworzyć możliwość dla osób, które chciałyby we własnym zakresie wyremontować i zamieszkać. Ist niejący budynek jest  w stanie surowym i niszczeje.
Poza tym Wójt poinformował, iż naprawiany jest dach w pałacu w Otmianowie. Po naprawie tego dachu będzie można przyznać wolny lokal. Padła propozycja, aby wolne mieszkanie przyznać   Pani Marcie Lachowicz , która wcześniej już złożyła podanie o przyznanie lokalu gminnego. Członkowie komisji pozytywnie opiniują powyższą propozycję.
Natomiast w sprawie Pani Marleny Wojnowskiej zapoznano się z sytuacją rodzinną i mieszkaniową i ustalono :
- zawrzeć umowę najmu od m-ca października br.  z córką  Pani Jolanty Wojnowskiej 
- dotychczasową zaległość z tytułu czynszu najmu rozłożyć na raty oraz  na bieżąco uiszczać
   czynsz najmu
- jeżeli będą spłacane zaległości i należności na bieżąco to odsetki zostaną umorzone
 
Ad.3.
 
Omawiano sprawę działek ( budowlanych )położonych w miejscowości Osiecz Wielki.             Propozycja padła, aby każdy użytkownik działki określił jaką powierzchnię użytkuje i następnie naliczony będzie czynsz dzierżawny, pozostałe niezabudowane przeznaczyć do sprzedaży w całości. Ten temat jeszcze będzie omówiony i będą podjęte stosowne decyzje.
Poinformowano czlonków komisji, iż w najbliższym czasie będzie wolne mieszkanie po p. Kujawskich w oficynie w Osieczu Wielkm i na najbiliższym posiedzeniu komisja zajmie się  jego przydziałem.
 
Ad. 4.
  Na tym protokół zakończono, odczytano i podpisano.
 
1/.........................
2/.........................
3/........................
 
Protokół sporządziła :
Renata Pawłowska
 
 

metryczka


Wytworzył: Renata Pawłowska (20 lutego 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 lutego 2017, 11:26:27)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (20 lutego 2017, 12:05:34)
Zmieniono: korekta nazwiska

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 438