PROTOKÓŁ Nr 15.16 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2016 r.

Or.0012.5.15.2016

PROTOKÓŁ Nr 15.16
 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2016 r.W posiedzeniu uczestniczyło 3 członków komisji ( wg załączonej listy obecności) Wójt Gminy – pan Marek Klimkiewicz Sekretarz Gminy – pani Anna Kozłowska Przewodniczący Rady Gminy – pan Adam Ciesielski.

Głównym tematem posiedzenia była ocena stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach OSP, informacja wójta na temat bezrobocia w gminie i rozmowa z Zarządem Spółki Wodnej w temacie melioracji rowów i ocena nawierzchni dróg gminnych. Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący obrad – radny Czesław Kubiak. Powitał on przybyłych radnych, wójta gminy i członków Zarządu Spółki Wodnej – p. Stanisława Łukaszewskiego, p. Włodzimierza Baurskiego i Przewodniczącego Rady Gminy. Wprowadzenia do tematu dokonał wójt gminy. Poinformował, iż Zarząd Spółki przybył w celu dokonania ustaleń dotyczących zatrudnienia osób bezrobotnych na prace publiczne do konserwacji rowów. Zbliża się termin złożenia wniosku do Biura Pracy. Wyjaśnił zasady zatrudnienia osób bezrobotnych. Nadmienił, że 30 % takich osób, to te,które nie wykazują się aktywnością pracy. Jest propozycja zatrudnienia 10 osób w tym 3 osoby z trzeciego profilu. Podań jest bardzo dużo, ale gmina nie ma innych form zatrudnienia. Prace będą organizowane wspólnie z Zarządem Spółki, bo gmina musi partycypować w tych kosztach zatrudnienia. Wniosek zostanie złożony na zatrudnienie 10 osób na okres 4 miesięcy z przedłużeniem na okres 1 miesiąca ( ale już ze środków gminnych). Wspólnie stwierdzono, że organizacja prac stawia dużo do życzenia, ale osoby zatrudnione nie koniecznie są zainteresowani uczciwą pracą. Wójt powiedział, że robimy to ze względu na aspekt społeczny. Jak na razie to odbywa się to w ten sposób, że pomagamy ludziom dopracować do emerytury. Dużych możliwości Spółka Wodna nie posiada, bo działa w ramach środków zebranych ze składek. Koszt jednego zatrudnionego to kwota 2.300 zł miesięcznie, koszt badania lekarskiego i obsługa bankowa za konto.

Przewodniczący rady gminy powiedział kilka słów na temat regulowania stosunków wodnych na gruntach prywatnych. Stwierdził, że nagminnie są zawalane rowy melioracyjne w jednym miejscu i wykopywane w innym miejscu. Nie ma nad tym żadnego nadzoru. Proponował przygotowanie frontu prac dla tych proponowanych 10 osób na okres 5 miesięcy.

Komisja wspólnie z Zarządem Spółki Wodnej stwierdziła, że wynajęcie koparki do czyszczenia rowów byłoby lepszym efektem, więcej wykonanych prac, ale jak wójt wcześniej już zaznaczył przemawia za tym by zatrudnić bezrobotnych aspekt społeczny. Bezrobotni najczęściej korzystają ze świadczeń opieki społecznej.

Wójt Gminy powiedział, wszyscy Ci ludzie, którzy nie będą pracować i tak dostaną rentę socjalną, a jak zatrudnimy to opłacimy składki na emeryturę.

Sekretarz Gminy poinformowała, że jest problem z wyznaczonym dla letników punktem składowania odpadów w Łączewnie. Jeszcze nie ma sezonu letniego, a na miejscu wyznaczonym są góry śmieci. Przez przypadek nasi pracownicy zaobserwowali samochód z terenu Gminy Choceń, który podjechał w celu zrzucenia odpadów. Spisane zostały numery samochodu, zadzwoniła na Posterunek Policji, by się tym tematem zajęli. Nadmieniła, że wcześniej już zmuszeni byliśmy zapłacić za wywóz śmieci zgromadzonych przez okres zimowy. Wynika z tego, że zasypywani jesteśmy śmieciami przez osoby z ościennych gmin.

Wójt Gminy proponował wrócić do tematu opłat od gospodarstwa domowego 4 osobowego i więcej a zmniejszyć opłatę dla osób samotnych. Wójt Gminy poinformował, że jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy są przygotowane do ewentualnych akcji ratowniczo - gaśniczych w okresie wiosenno-letnim. Samochody są sprawne. Na każdej wsi będzie oznaczony jeden sprawny hydrant do celów pożarniczych.

Po omówieniu tematów posiedzenia komisja wyjechała w teren wraz z Wójtem Gminy na drogi gminne w celu dokonania oględzin dróg i oceny stanu ich nawierzchni w poszczególnych miejscowościach. Komisja sugerowała by sołectwa z funduszu sołeckiego przeznaczały środki na robienie podbudowy dróg, które później będą pokrywane asfaltem. Wójt Gminy zobowiązał się, że jak tylko będą do pozyskania środki na drogi to będą składane wnioski i sukcesywnie będą realizowane wnioskowane zadania. Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła: Podpisy Komisji

Grażyna Kwiatkowska

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (8 czerwca 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 czerwca 2016, 08:10:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 592