P R O T O K Ó Ł Nr 4.15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 16 lutego


 
            Or. 0063-1.4.15

P R O T O K Ó Ł   Nr 4.15
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 16 marca 2015 r.
w Urzędzie Gminy
w godzinach  od 13,00 do 15,00
 
             W posiedzeniu, któremu przewodniczył Ireneusz Górski – Przewodniczący Komisji udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
            Przewodniczący obrad o godzinie 13,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
Porządek posiedzenia
1.    Kontrola dokumentów księgowych za IV kwartał 2014 r.
2.    Zakończenie.
 
            Komisja dokonała kontroli dokumentów księgowych za IV kwartał 2014 r. 
Kontrolą objęte były wydatki związane z finansowaniem działalności gminy i inwestycji gminnych z udziałem środków unijnych.
Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy zapoznała członków z planowanym finansowaniem inwestycji w 2015 roku.
Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokół sporządziła:                                                                        Podpisy Komisji
 
G. Kwiatkowsk

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (8 czerwca 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 czerwca 2016, 16:47:24)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (8 czerwca 2016, 16:48:32)
Zmieniono: data

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 644