PROTOKÓŁ NR 6.15 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2015 r.

Or.0012.5.6.2015
PROTOKÓŁ  NR 6.15
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2015 r.


W posiedzeniu uczestniczyło 3 członków komisji ( wg załączonej listy obecności)
Wójt Gminy – Pan Marek Klimkiewicz


Głównym tematem posiedzenia była ocena nawierzchni dróg gminnych.
    Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący obrad – radny Czesław Kubiak. Powitał on przybyłych radnych oraz Wójta Gminy. Następnie komisja wyjechała w teren wraz z Wójtem Gminy na drogi gminne. Dokonała oględzin dróg i oceny stanu ich nawierzchni w poszczególnych miejscowościach. Wskazała konieczność modernizacji dróg po których są dowożone dzieci autokarem i samochodem gminnym do szkół w Boniewie.
Komisja nakreśliła kierunki niezbędnych działań do poprawy przejezdności  i bezpieczeństwa na drogach gminnych. Wskazała odcinki dróg do modernizacji w roku przyszłym i latach następnych.
Stwierdziła, że jest już bardzo dużo dróg o nawierzchni asfaltowej. Pozostały jedynie niektóre miejscowości pozbawione dróg asfaltowych. By jednak było ich więcej sugerowano realizację budowy dróg w partnerstwie z ościennymi gminami.
Komisja sugerowała by sołectwa z funduszu sołeckiego przeznaczały środki na robienie podbudowy dróg, które później będą pokrywane asfaltem.
Wójt Gminy zobowiązał się, że jak tylko będą do pozyskania środki na drogi to będą składane wnioski i sukcesywnie będą realizowane wnioskowane zadania.
Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła:                      

Grażyna Kwiatkowska                   
                                
                              

      

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (25 września 2015)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (25 września 2015, 13:50:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 615