P R OT O K Ó Ł Nr 69.14 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 10 marca 2014 r.


 
 
            Or. 0012.1.69.14
P R OT O K Ó Ł  Nr 69.14
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 10 marca 2014 r.
w Urzędzie Gminy
w godzinach od 13,00 do 15,00
 
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Komisji udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
            Przewodniczący obrad o godzinie 13,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3, co wobec składu komisji wynoszącego 3 stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.Analiza wpływu opłat z tytułu utylizacji nieczystości stałych.Zakończenie
 
Komisja w pełnym składzie dokonała analizy opłat z tytułu utylizacji nieczystości stałych na podstawie uzyskanych informacji od Wójta Gminy i Skarbnika Gminy.
Z informacji wynikały dane jak niżej:
Ilość odpadów odebranych od mieszkańców w poszczególnych miesiącach:
Lipiec                         - 22.080 ton
Sierpień                      - 23.663 ton
Wrzesień                     - 30.220 ton
Październik                 - 16.720 ton
Listopad                     - 27.020 ton
Grudzień                    - 22.260 ton
                                   ____________
            Razem             141.963 tony
 
Opłaty uzyskane od mieszkańców    - 71.261 zł
Zaległości                                           - 11.841 zł
Nadpłaty                                            -      163 zł
 
Za faktury wystawione przez firmę odbierającą odpady zapłacono            - 79.796,08 zł
                                   Za miesiąc grudzień zapłacono w styczniu 2014 r.  – 33.461,12 zł
                                                                                                                      ______________
                                                                                                          Razem   113.257,20 zł
Dopłata ze środków gminnych wyniosła   30.318 zł
 
Z powyższej analizy wynikało, że Gmina w roku 2013 do odpadów dołożyła ze środków własnych kwotę 30.318 zł.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokół sporządziła:
G. Kwiatkowska
                                                                                        Przewodniczący obrad
 
                                                                                        (Adam Ciesielski )

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (3 grudnia 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 grudnia 2014, 19:26:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 881