P R O T O K Ó Ł Nr 68.14 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 19 lutego 2014 r.


 
            Or. 0012.1.68.14
P R O T O K Ó Ł   Nr 68.14
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 19 lutego 2014 r.
w Urzędzie Gminy w Boniewie
w godzinach  od 13,00 do 15,00
 
             W posiedzeniu któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Komisji udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
            Przewodniczący obrad o godzinie 13,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych  decyzji.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
Porządek posiedzenia
1.    Kontrola dokumentów księgowych za IV kwartał 2013 r.
2.    Zakończenie.
 
            Komisja dokonała kontroli dokumentów księgowych za IV kwartał 2013 r.  Kontrolą objęte były wydatki budżetowe w IV kwartale, a w szczególności prowadzonych inwestycji w Gminie.
Komisja została poinformowana przez Wójta Gminy o szczegółach dotyczących realizacji zadań
w minionym roku, natomiast Skarbnik Gminy wyjaśniła ich finansowanie.
W kontrolowanych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokół sporządziła:
G. Kwiatkowska
                                                                                                                      Przewodniczący obrad
                                                                                                                       
Adam Ciesielski

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (14 lipca 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 lipca 2014, 21:49:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 888