P R O T O K Ó Ł Nr 55.13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 24 czerwca 2013 r.


 
            Or. 0012.1.55.13
P R O T O K Ó Ł  Nr 55.13
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 24 czerwca 2013 r.
w Urzędzie Gminy
w godzinach  od 13,00 do 15,00
 

             W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Komisji udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
            Przewodniczący obrad o godzinie 13,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 2, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
Porządek posiedzenia
1.    Kontrola dokumentów księgowych za I kwartał 2013 r.
2.    Zakończenie.
 
            Komisja dokonała kontroli dokumentów księgowych za I kwartał 2013 r.  Kontrolą objęte były wydatki związane z bieżącym finansowaniem urzędu. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
 
            Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy zapoznał szczegółowo komisję z zakresem prac na realizowanych inwestycjach w gminie, w szczególności z postępem prac przy budowie hali sportowej i pewnymi zmianami. Zmiany dotyczą przede wszystkim zmiany podłogi z parkietu na wykładzinę z atestem oraz zmiany w łączniku, będą szersze schody, jest też propozycja zrobienia małego parkingu przy hali. Poinformował o inwestycjach priorytetowych na lata następne. Najważniejszymi inwestycjami do realizacji będą: budowa dróg, modernizacja hydroforni, budowa oczyszczalni przyzagrodowych.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokół sporządziła:
G. Kwiatkowska
 
                                                                                                                      Przewodniczący obrad
                                                                                                    Adam Ciesielski

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (13 stycznia 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 stycznia 2014, 14:47:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1241