P R O T O K Ó Ł Nr 48.13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 19 marca 2013 r.


 
            Or. 0012.1.48.13
P R O T O K Ó Ł   Nr 48.13
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 19 marca 2013 r.
w Urzędzie Gminy w Boniewie
w godzinach  od 13,00 do 15,00
 
             W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Komisji udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
            Przewodniczący obrad o godzinie 13,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
Porządek posiedzenia
1.    Kontrola dokumentów księgowych za IV kwartał 2012 r.
2.    Zakończenie.
 
            Komisja dokonała kontroli dokumentów księgowych za IV kwartał 2012 r. Kontrolą objęte były dochody i wydatki budżetowe w IV kwartale, szczególnie prowadzonych inwestycji takich jak:
adaptacji strychu w budynku Gimnazjum na sale dydaktyczne, budowy oczyszczalni przydomowych ( 10 sztuk), realizacji budowy sieci wodociągowej i modernizacji drogi
w miejscowości Bnin. Kontrolą objęto również dokumenty realizacji usług w zakresie dowożenia dzieci do szkół i dożywiania. Sprawdzono też dokumenty rozpoczętego projektu „Tęczowa kraina zaprasza najmłodszych” w ramach, którego utworzono dodatkowy oddział przedszkolny dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
W kontrolowanych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokół sporządziła:
G. Kwiatkowska
 
                                                                                                                      Przewodniczący obrad
                                                                                                      Adam Ciesielski

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (13 stycznia 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 stycznia 2014, 14:43:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1099