P R OT O K Ó Ł Nr 46.13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 4 lutego 2013 r.


 
            Or. 0012.1.46.13
P R OT O K Ó Ł  Nr 46.13
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 4 lutego 2013 r.
w Urzędzie Gminy
w godzinach od 13,00 do 15,00
 
W posiedzeniu któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Komisji udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
            Przewodniczący obrad o godzinie 13,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 członków, co wobec składu komisji wynoszącego 3 stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.Opracowanie planu pracy komisji na 2013 rok. Zakończenie
 
Komisja w pełnym składzie opracowała Plan pracy na 2013 r., który zostanie przyjęty na sesji Rady Gminy i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokół sporządziła:
G. Kwiatkowska
                                                                                               Przewodniczący obrad
                                                                                                          Adam Ciesielski
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (13 stycznia 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 stycznia 2014, 14:42:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1035