P R O T O K Ó Ł ze spotkania radnych przed sesją Rady Gminy Boniewo w dniu 30 września 2013 r.


P R O T O K Ó Ł
ze spotkania radnych przed sesją Rady Gminy Boniewo
w dniu 30 września 2013 r.
 
Obecnych na spotkaniu było 14 radnych.
Nieobecni radni – Tomasz Grzelak
Osoby uczestniczące:
Skarbnik Gminy – Pani Aleksandra Woźniak
Sekretarz Gminy – Pani Anna Kozłowska
 
Skarbnik Gminy poinformowała radnych, że są większe zmiany w budżecie Gminy
na 2013 rok jak były omawiane na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady w dniu
23 września br. Zapoznała z dodatkowymi zmianami, jakie są konieczne do zatwierdzenia.
Jeszcze raz dokładnie przedstawiła temat zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 588.793 zł ( wywołany deficyt na termomodernizację budynku szkoły).
 
Radny Majewski zapytał, czy wcześniej nie było wiadomo, że dotacja nie wpłynie w terminie.
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że są to środki z Urzędu Marszałkowskiego, który wstrzymuje maksymalnie środki, ale nie ma, czego się obawiać, bo pożyczka z Funduszu jest na niski procent. Dodatkowo wyjaśniła, że jak jest planowana pożyczka to i zwiększa się deficyt budżetowy. W wyniku zmian dochody się zmniejszyły, a wydatki zwiększyły. Pani Skarbnik poinformowała, że nie ma maksymalnie zabezpieczonych środków w oświacie na wynagrodzenia. W pierwszej kolejności są zabezpieczone środki na realizację zadań inwestycyjnych.(między innymi budowa studni z wodociągiem), po przetargu wyszły większe koszty niż były planowane. Dodatkowo zaplanowane zostały środki dla straży 1.600 zł.
( dotacja do sprzętu), zwiększono środki na dożywianie uczniów 12.200 zł i na wypłatę stypendiów socjalnych o 4.000 zł.  
Pani Skarbnik szczegółowo przedstawiła pozostałe niezbędne zmiany w Oświacie dotyczące zabezpieczenia w części środków na wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w Boniewie, na prowadzenie przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole Podstawowej w Boniewie.
 
Przewodniczący Rady zapytał, dlaczego osobno są klasyfikowane środki na Gimnazjum i na Szkołę Podstawową skoro jest powołany Zespół Szkół?
 
Pani Sekretarz Gminy wyjaśniła, że programy są realizowane w gimnazjum i szkole podstawowej, a umowy nauczyciele mają zawarte w części tu i tu.
 
Pani Skarbnik Gminy powiedziała, że dobrze jest tak, że jest ręcznie sterowany budżet, to do subwencji oświatowej nie dokładamy zbyt dużo. Zaznaczyła, że w pierwszej kolejności zabezpieczane są środki na inwestycje, a dalej na wydatki bieżące.
 
Radny Majewski powiedział, że na sobotę i niedzielę powinno być wyłączone oświetlenie przy szkole.
 
Radny Kubiak powiedział, że na energii można byłoby zaoszczędzić przez wyłączanie oświetlenia ulicznego o północy.
 
Skarbnik Gminy poinformował radnych, że zadłużenie Gminy wynosi 18 %.
 
Pani Renata Pawłowska – insp. ds. gospodarki gruntami poinformowała o cenie netto nieruchomości położonej w Boniewie tj. budynek Ośrodka Zdrowia  i budynek gospodarczy
z działką 65 arów wystawionej do sprzedaży w przetargu, która wynosi 184.400 zł -  nie znalazła nabywcy.
Radni zdecydowali o obniżce ceny do kwoty 155.000 zł. i ogłoszeniu kolejnego przetargu na zbycie.
Pani Pawłowska poinformowała, że zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż sklepu żelaznego
- jego cena wywoławcza to 55.000 zł. Przetarg będzie w połowie listopada br.
 
Wójt Gminy poinformował radnych, że ostatni jest dzień na złożenie wniosku na modernizację dróg razem ze Starostwem Powiatowym we Włocławku ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw „schetynówki”. Będzie bardzo trudno pozyskać środki, ponieważ z tego programu zostały zmniejszone pieniądze o 70 %.
Wnioski zostały złożone i czekamy za kwalifikacją.
Na tym spotkanie zakończono.
 
Protokół sporządziła:                                                     Przewodniczący  obrad
Grażyna Kwiatkowska
                                                                                       Jarosław Gazda
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (13 stycznia 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 stycznia 2014, 14:40:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1087