PROTOKÓŁ Nr 36.13 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Ochrony Przeciwpożarowej w dniu 20 marca 2013 r.

 PROTOKÓŁ Nr 36.13
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Ochrony Przeciwpożarowej
w sali Urzędu Gminy Boniewo
w dniu 20 marca  2013 r. 
 
W posiedzeniu uczestniczyło 3 członków komisji
Wójt Gminy – Marek Klimkiewicz
Kierownik Posterunku Policji w Choceniu – Grzegorz Safianowski
 
Głównym tematem posiedzenia było:
Omówienie informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Boniewo w roku 2012.Omówienie zagadnień bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy.Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.Sprawy różne.Zakończenie.
Obrady posiedzenia komisji prowadził Przewodniczący Komisji – Pan Czesław Kubiak.
 
Ad.1 Omówienie informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Boniewo w roku 2012.
Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Grzegorz Safianowski – Kierownik Posterunku Policji w Choceniu. Stwierdził na naszym terenie jest sytuacja nie najgorsza. Nie ma znaczących  wykroczeń i nie ma kolizji na drogach gminnych Boniewa. Rodzinne interwencje nie wpływają na bezpieczeństwo. Nagminnie natomiast ginie wszystko, to, co można sprzedać na złom. Problemem jest fakt, że nie ma kary na złomiarzy. Kierownik poinformował, że obecnie jest 17 + 1 funkcjonariuszy na Posterunku  w Choceniu. Szczegółowe informacje odzwierciedla sprawozdanie, które stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. 2   Omówienie zagadnień bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy.
Wójt Gminy – Pan Marek Klimkiewicz poinformował, że obecnie trwają zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP. Wszystkie jednostki są przygotowane do akcji letniej, posiadają sprawny sprzęt. Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP podjęta została decyzja o wejściu Gminy w Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego. Gospodarczym sposobem wyposażona zostanie jednostka w aparat tlenowy oraz w pozostały niezbędny sprzęt. Wójt stwierdził, że nie mamy innego wyjścia, bo pozostaniemy jedyną Gminą
w powiecie bez pomocy, bo miasto Włocławek jest daleko.
 
Radny Kubiak powiedział, że Gmina będzie musiała zatrudnić dyspozycyjnego kierowcę na 8 godzin.
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że wymagania są już inne, bo Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku nie dokłada środków finansowych, chociaż nadal narzuca pewne standardy. Ochotnicy społecznie działają i jeszcze są kontrolowani przez Komendę Miejską Straży, która w protokołach kontrolnych wypisuje uchybienia.
Wójt Gminy poinformował, że jak warunki pogodowe będą stosowne, to hydranty od wodociągu będą sprawdzone, oznaczone i dostępne dla straży. 
 
 
 
Na tym protokół zakończono.
 
 
Protokół sporządziła:
Grażyna Kwiatkowska                                                         Przewodniczący obrad
                                                                                              ………………………….
                                                                                              ( Czesław Kubiak )

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (13 czerwca 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 czerwca 2013, 09:02:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1580