P R O T O K Ó Ł Nr 44.13 z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej w dniu 4 stycznia 2013 r.


Or.0012.5.44.13
P R O T O K Ó Ł Nr 44.13
z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej
w dniu 4 stycznia 2013 r.
w godzinach od 9,00 do 9,30
 
W posiedzeniu uczestniczyło 3 członków komisji oraz Wójt Gminy – Pan Marek Klimkiewicz.
 
Porządek posiedzenia
Otwarcie.Rozpatrzenie podań.Zakończenie.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji – radny Zenon Majewski, a następnie poddał pod głosowanie proponowany porządek posiedzenia, który został przyjęty 3 głosami za.
            Przewodniczący obrad poinformował, że zwolniło się jedno mieszkanie w Pałacu
w Mikołajkach po Pani Tomczak. Na to wolne mieszkanie wpłynęły trzy podania:
- Pana Marcina Jasionowskiego zam. Kaniewo,
- Pani Agnieszki Tokarskiej zam. Mikołajki,
- Pana Marcina Kozłowskiego zam. Łąki Markowe.
Członkowie komisji mieszkaniowej poznali sytuację lokalową zainteresowanych mieszkaniem, sprawdzili płatności w czynszu i zdecydowali przydzielić lokal po Pani Tomczak Panu Jasionowskiemu zam. Kaniewo.
Ponadto Komisja wnioskowała by lokal, który zajmuje Pani Agnieszka Tokarska wydzielić
i spisać umowę najmu. Jak będzie regulować czynsz, to w pierwszej kolejności zostanie jej przydzielone wolne mieszkanie, ale w innej miejscowości.
Panu Kozłowskiemu natomiast zostanie przydzielony lokal po Pani Agnieszce Kotarskiej.
Powyższe decyzje zapadły 3 głosami za.
            W wolnych wnioskach przewodniczący obrad poinformował, ze Pan Waliszewski dewastuje nieruchomości „na górce”.
Wójt Gminy wyjaśnił, że nabyte nieruchomości od Komornika są już przekazane protokólarnie i obecnie są zabezpieczane.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokół sporządziła:
Grażyna Kwiatkowska
                                                                                              Przewodniczący obrad
                                                                                              …………………………………
                                                                                              ( Zenon Majewski)
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (12 czerwca 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (12 czerwca 2013, 10:36:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1459