PROTOKÓŁ Nr 19/12 ze spotkania radnych przed sesją Rady Gminy Boniewo


Or.0012.19.12

PROTOKÓŁ Nr 19/12
ze spotkania radnych przed sesją Rady Gminy Boniewo
 w dniu 30 marca 2012 r.
 
W spotkaniu uczestniczyło 15 radnych
Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy
Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy
Pani Anna Kozłowska – Sekretarz Gminy
 
 
Pani Skarbnik Gminy poinformowała radnych o propozycji zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy na realizacje budowy hali sportowej.
 
Wójt Gminy poinformował radnych o przetargu na halę sportową i o dodatkowych kosztach wprowadzonych do kosztorysu do przetargu.
 
W wyniku dyskusji radni wyrazili zgodę na wprowadzenie do budżetu kwoty 550 tys. zł jako zabezpieczenie środków na budowę hali sportowej.
 
Skarbnik Gminy zapoznała z pozostałymi  zmianami do budżetu gmina na 2012 r., które będą przedstawione do akceptacji na sesji.
 
Radny Majewski poinformował o możliwości utworzenia przedszkola w szkole w Osieczu Małym ze środków pozyskanych przez Stowarzyszenie , bez udziału środków z Gminy na okres 2 lat.
 
Wójt Gminy powiedział, że ma orientację, że jest obowiązek finansowania takiego przedszkola przez okres 2 lat, a później po 2 latach przez kolejne 2 lata obowiązek prowadzenia przedszkola ze środków własnych.
 
Radny Majewski powiedział, że można też pozyskać środki finansowe na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do takiego przedszkola.
 
W dalszej części spotkania omówiono pozostałe projekty uchwał przedkładane na sesji do akceptacji.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Sporządziła: G. Kwiatkowska                                  Przewodniczący obrad
                                                                                  Jarosław Gazda

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (24 lipca 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (24 lipca 2012, 11:46:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1720