Protokół nr 22/11 z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej w dniu 25.11.2011 r.


 
                                                                                    Boniewo, dnia 25.11.2011 r.
Or. 0063-5-22/11
 
Protokół nr 22/11
z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej
w dniu 25.11.2011 r.
 
Porządek posiedzenia :
 
1.    Otwarcie.
2.    Bieżące sprawy.
3.    Zakończenie.
 
Ad. 1.
 
Przewodniczący komisji dokonał otwarcia posiedzenia członków komisji mieszkaniowej.            W załączeniu lista obecności członków komisji mieszkaniowej w składzie :
1/ Zenon Majewski – przewodniczący
2/ Czesław Kubiak – członek komisji
3/ Stanisław Pawlik – członek komisji
Udział w posiedzeniu wzięli :
1/ Anna Kozłowska – Sekretarz Gminy
2/ Renata Pawłowska – Insp.d/s gosp. gruntami
 
Ad. 2.
 
Na rozmowę zgłosił się Pan Marcin Jasianowski zam. Kaniewo, który ma przyznany lokal w pałacu w Otmianowie, a nie zamieszkuje. Pan Jasianowski oświadczył, że nie zamieszkuje w tym lokalu ponieważ nie stać go na remont tego mieszkania a głównie dokonania przyłącza energii elektrycznej, gdyż w tym mieszkaniu brak licznika energetycznego. Członkowie komisji
stwierdzili, aby zrezygnował z tego mieszkania. Pan Jasianowski oświadczył, że jeżeli zrezygnuje z tego mieszkania to dostarczy klucze do tut. Urzędu w terminie dwóch tygodni.
Mieszkanie po p. Jasianowskim zaproponowano Panu Tomaszowi Jezierskiemu, który był obecny na tym posiedzeniu.Jednak Pan Jezierski oświadczył wobec komisji, iż tego lokalu nie przyjmuje, bo nie stać go na remont.
 
Pracownik tut. Urzędu Renata Pawłowska poinformowała, że z dniem 30 listopada 2011 r.
  następujerozwiązanie umowy najmu na lokal Nr 1 w pałacu w Kaniewie z Panią Teresą Woźniak, gdyż złożyła w tut. Urzędzie rezygnację z dalszego zamieszkiwania w tym lokalu.
Ponadto poinformowano, że pani Jadwiga Mirzejewska złożyła podanie o przyznanie w/w lokalu,
natomiast swój lokal dotychczasowy opuści i będzie do dyspozycji Urzędu Gminy.                     Pani Mirzejewska pragnie tej zamiany ponieważ jest osobą starszą i trudno jej poruszać się po
schodach przy wchodzeniu i schodzeniu.
 
Stwierdza się, co następuje :
Członkowie komisji mieszkaniowej dokonali wyjazu w teren w celu oględzin mieszkań w Kaniewie.Pozytywnie opiniują podanie Pani Jadwigi Mirzejewskiej, aby przyznać lokal mieszkalny  po p. Teresie Woźniak, natomiast lokal po p. Mirzejewskiej przyznać Panu Przemysławowi Palińskiemu zam. Łąki Zwiastowe, który ubiega się od dłuższego czasu o przyznanie mieszkania gminnego.
Po za tym dokonano oględzin mieszkań w oficynie u p. Wandy Strzeleckiej w Osieczu Wielkim
i stwierdzono,że Pani Wanda Strzelecka wraz z matką zajmuje swoje mieszkanie na parterze i jeszcze jedno pomieszczenie na piętrze po zmarłym synie Januszu Strzeleckim.                                   
Pani Strzelecka oświadczyła, że to pomieszczenie jest ogrzewane z jej mieszkania bo tak jest
rozprowadzona instalacja ogrzewająca.
Członkowie komisji dokonali oględzin  pałacu w Osieczu Wielkim i stwierdzono,że lokal który zajmuje Pani Mirosława Grochowina nie jest zamieszkiwany. Ponadto, przeprowadzono rozmowę
z Państwem Grochowiną w Anielinie i oświadczyli,że córka tam mieszka, ale w chwili obecnej
wyjechała za granicę do pracy.
 
 
Na tym protokół zakończono, odczytano i podpisano.
 
1/.........................
2/.........................
3/........................
 
Protokół sporządziła :
Renata Pawłowska
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (15 lutego 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 lutego 2012, 16:48:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2061