P R O T O K Ó Ł Nr 17/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 26 sierpnia 2011 r.


 
            Or.0063-1-17/11
P R O T O K Ó Ł  Nr 17/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu  26 sierpnia  2011 r.
w Urzędzie Gminy
w godzinach od 13,00 do 15,00
 
 
W posiedzeniu któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Komisji udział wziął członek Komisji radny Jerzy Przybysz  i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
            Przewodniczący obrad o godzinie 13,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu drugiego członka  Komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 2, co wobec składu komisji wynoszącego 2 stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie
Porządek posiedzenia
1.    Kontrola dokumentów księgowych za II kwartał 2011 r.
2.    Zakończenie.
 
            Komisja skontrolowała dokumenty księgowe za II kwartał 2011 r. Wydatki budżetowe realizowane były zgodnie z założeniami. Komisja nie wniosła uwag do kontrolowanych dokumentów.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokół sporządziła : G. Kwiatkowska
                                                                                    Przewodniczący obrad
                                                                                              Adam Ciesielski

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (9 listopada 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 listopada 2011, 15:41:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1982