Protokół Nr 12/11 z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej w dniu 08.07.2011 r.


                                                                                           Boniewo, dnia 08.07.2011 r.
 
Or. 0063-5-12/11
Protokół Nr 12/11
z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej
w dniu 08.07.2011 r.
 
Porządek posiedzenia :
 
1.    Otwarcie.
2.    Odczytanie podań i ich opiniowanie.
3.    Bieżące sprawy.
4.    Zakończenie.
 
Ad. 1.
Przewodniczący komisji dokonał otwarcia posiedzenia członków komisji mieszkaniowej.                       W załączeniu lista obecności członków komisji mieszkaniowej w składzie :
1/ Zenon Majewski – przewodniczący
2/ Czesław Kubiak – członek komisji
3/ Stanisław Pawlik – członek komisji
Udział w posiedzeniu wzięli :
1/ Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy
2/ Anna Kozłowska – Sekretarz Gminy
3/ Renata Pawłowska – Insp.d/s gosp. gruntami
 
Ad.2.
 
Pracownik tut. Urzędu Renata Pawłowska poinformowała, iż są dwa podania do zaopiniowania tj;
- podanie Pani Kazimiery Szałańskiej zam. Osiecz Wielki 34/9 w sprawie umorzenia zaległości               
  z tytułu czynszu najmu
- podanie Pani Aliny Zielińskiej zam. Boniewo ul. Parkowa 18/7 w sprawie remontu pałacu.
 
Członkowie komisji mieszkaniowej negatywnie opiniują podanie Pani K. Szałańskiej, należy zaległość uregulować.
Natomiast podanie Pani A.Zielińskiej zostało w części pozytywnie zaopiniowane ponieważ nie
wszystkie prace remontowe zostaną wykonane w tym roku.
  Przewodniczącykomisji Pan Zenon Majewski wnioskuje, aby wyremontować schody drewniane wewnątrz budynku z uwagi na prośby mieszkańców pałacu.
Pracownik Renata Pawłowska przypomniała, iż jest jeszcze do remontu sufit na korytarzu, który jest w bardzo złym stanie .
Przewodniczący komisji uważa, że w pierwszej kolejności naprawić schody, a jak będą jeszcze fundusze na te cele to dopiero naprawić sufit.
Członek komisji Pan Czesław Kubiak przypomina, aby w czasie wakacji wymienić okno w lokalu
w Szkole Podstawowej w Osieczu Malym, który zajmuje Pani Aleksandra Lewandowska.
Ponadto wymienić drzwi w oficynie oraz naprawić schody wejściowe betonowe tylko te stopnie, które są bardzo zniszczone w Osieczu Wielkim w najbliższym terminie.
 
Poza tym została omówiona sprawa centralnego ogrzewania w budynku “ Domu Nauczyciela”
w Boniewie. Pracownik Renata Pawlowska poinformowała, iż mieszkańcy budynku tj. właściciele  lokali otrzymali pisma informujące, że Gmina z chwilą zakończenia sezonu grzewczego 2010/2011
zaprzestaje zajmować się sprawami dostarczania energii cieplnej natomiast najemcy o wyrażeniu zgody na samodzielne zajmowanie się sprawą ogrzewania mieszkań.Polegałoby to na zakupywaniu opału i paleniu w istniejącym piecu centralnego ogrzewania i Gmina nie pobierałaby całorocznych
 
 
zaliczek na poczet ogrzewania.Powyższa sprawa dotyczy nowego sezonu grzewczego 2011/2012.
Pan Zenon Majewski oświadczył, iż pisma wysłane do najemców nie powinny być proszące o wyrażenie zgody, tylko stanowcze ze strony Gminy o zaprzestaniu dostarczania energii cieplnej.
 
 
Na tym protokół zakończono, odczytano i podpisano.
 
1/.........................
2/.........................
3/........................
 
Protokół sporządziła :
Renata Pawłowska
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (21 lipca 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (21 lipca 2011, 15:00:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2201