P R OT O K Ó Ł Nr 3/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 7 luty 2011 r.


Or. 0063-1-3/11
P R OT O K Ó Ł  Nr 3/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 7 luty 2011 r.
w Urzędzie Gminy
w godzinach od 13,00 do 15,00
 
W posiedzeniu któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Komisji udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
            Przewodniczący obrad o godzinie 13,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 2, co wobec składu komisji wynoszącego 3 stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
1.      Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.      Opracowanie planu pracy komisji na 2011 rok.
3.       Zakończenie
 
Komisja w pełnym składzie opracowała Plan pracy na 2011 r., który zostanie przyjęty na sesji Rady Gminy i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokół sporządziła:
G. Kwiatkowska
                                                                                                    Przewodniczący obrad
 
                                                                                                         (Adam Ciesielski )
 
Załącznik do protokołu z posiedzenia komisji
  w dniu 7 lutego 2011 r.
 Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 r. dalej (39kB) word

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (20 lipca 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 lipca 2011, 19:45:27)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (20 lipca 2011, 20:00:33)
Zmieniono: załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2084