P R O T O K Ó Ł Nr 11/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 7 czerwca 2011 r.


 
 Or. 0063-1-11/11

P R O T O K Ó Ł   Nr 11/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 7 czerwca 2011 r.
w Urzędzie Gminy
w godzinach  od 13,00 do 15,00
 
 
 
             W posiedzeniu któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Komisji udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
            Przewodniczący obrad o godzinie 13,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 2, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych  decyzji.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
Porządek posiedzenia
1.    Kontrola dokumentów księgowych za I kwartał 2011 r.
2.    Zakończenie.
 
            Komisja dokonała kontroli dokumentów księgowych za I kwartał 2011 r.  Kontrolą objęte były wydatki związane z bieżącym finansowaniem urzędu. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
 
            Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy zapoznał szczegółowo komisję z zakresem prac na realizowanych inwestycjach w gminie, w szczególności z modernizacją drogi w Lubominie Rządowym, rozbudową sali przy OSP w Lubominie i przebudową drogi Boniewo- Łąki Zwiastowe 
realizowanej wspólnie ze Starostwem Powiatowym we Włocławku.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokół sporządziła:
G. Kwiatkowska
 
                                                                                                              Przewodniczący obrad
 
                                                                                             (Adam Ciesielski )

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (20 lipca 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 lipca 2011, 19:43:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2067