Protokół Nr 7/11 z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej w dniu 28.04.2011 r.


Or.0063-5-7/11                      
                                                                                    Boniewo, dnia 28.04.2011 r.
 
 
Protokół Nr 7/11
z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej
w dniu 28.04.2011 r.
 
Porządek posiedzenia :
 
1.    Otwarcie.
2.     Sprawy bieżące.
3.    Odczytanie podań i ich opiniowanie.
4.    Zakończenie.
 
Ad. 1. Przewodniczący komisji dokonał otwarcia posiedzenia członków komisji mieszkaniowej.
           W załączeniu lista obecności członków komisji mieszkaniowej w składzie :
1/ Zenon Majewski – przewodniczący
2/ Czesław Kubiak – członek komisji
3/ Stanisław Pawlik – członek komisji
oraz
3/ Renata Pawłowska – Insp. d/s gosp. gruntami
 
Ad.2.
 
Pracownik Renata Pawlowska poinformowała, że w chwili obecnej są dwa lokale wolne.              Jeden lokal to jest mieszkanie w pałacu w Otmianowie po p. Mariuszu Wojnowskim, a drugi lokal w budynku w Osieczu Wielkim po p. Ziemkiewicz. Zaznacza się, że budynek w Osieczu Wielkim pragnie przejąć w użytkowanie Rada Sołecka z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców sołectwa Osiecz Wielki.
 
Ad. 3.
 
Ponadto, odczytano podania, które wpłynęły od czasu ostatniego posiedzenia do chwili obecnej tj. :
 
- podanie Małgorzaty Majewskiej zam. Kaniewo 20/3 w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego
   w Osieczu Wielkim oraz umorzenia odsetek
- podanie Pani Kazimiery Szałańskiej zam. Osiecz Wielki w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu najmu.
- podanie Pani Jadwigi Mirzejewskiej zam. Kaniewo w sprawie zamiany swojego mieszkania
  na mieszkanie p. Woźniak
- podanie Pani Leny Kotlowskiej zam,. Boniewo w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu
  opłat za centralne ogrzewanie.
- podanie Pana Mariusza Czyżewskiego zam.ul. Bartnicka 10 87 -800 Włocławek / przebywa w
  Zakładzie Karnym/ w sprawie przydzielenia w Osieczu Malym .
 
Członkowie Komisji Mieszkaniowej pozytywnie zaopiniowali wniosek Rady Sołeckiej, aby przejęli
w użytkowanie budynek  w Osieczu Wielkim należącym do Zespołu pałacowo-parkowego z przeznaczeniem na potrzeby Sołectwa Osiecz Wielki tj. zebrania wiejskie i inne spotkania pod
warunkiem, że remont będzie przeprowadzony we własnym zakresie lub ze środków Funduszu Sołeckiego.
   
Pozytywnie zaopiniowano , aby lokal mieszkalny po p. Wojnowskim w pałacu w Otmianowie
przyznać Panu Marcinowi Jasianowskiemu zam. Kaniewo/ z listy  oczekujących na lokal /.                                                                  
Poinformowano również członków komisji, że Pani Lena Kotłowska zobowiązała się spłacić całe
zadłużenie za centralne ogrzewanie do 30.09.2011 r., -  członkowie komisji pozytywnie opiniują podanie.
Podanie p. Mirzejewskiej nie może być w chwili obecnej rozpatrzone z uwagi na brak informacji, że  mieszkanie  zajmowane przez p. Woźniak było wolne.
Podania w sprawie przyznania mieszkania ponownie będą rozpatrywane z chwilą dysponowania
wolnym lokalem/w obecnej chwili wpisane są na listę osób oczekujących na lokal mieszkalny/.
Jak również pozostałe podania będą rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach członków
komisji mieszkaniowej, a głównym tematem do zaopiniowania będą wnioski mieszkańców       o remonty budynków komunalnych.
 
Na tym protokół zakończono, odczytano i podpisano.
 
1/.........................
2/.........................
3/........................
 
Protokół sporządziła :
Renata Pawłowska
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (15 lipca 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 lipca 2011, 14:52:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2846