Posiedzenie Komisji Stałych


 
            Or. 0063-54 /09
P R O T O K Ó Ł  Nr 54/09
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
i Rady Gminy Choceń
odbytego w dniu 28 grudnia  2009 r.
w Sali Urzędu Gminy Choceń
w godzinach od 13,00 do 14,00
 
W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych ( lista obecności w załączeniu ),
Pan Wójt – Marek Klimkiewicz,
Pani Sekretarz Gminy – Anna Kozłowska,
Pani Skarbnik  Gminy – Aleksandra Woźniak.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Choceń – Piotr Lewandowicz.
Głównym tematem wspólnego posiedzenia było omówienie problematyki związanej z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy Choceń i Boniewo.
 
Pan Wójt Gminy Choceń – przedstawił problematykę związaną z utrzymaniem czystości  w Gminie Choceń  oraz przygotował na to spotkanie regulamin z którym zapoznał zebranych.
 
Pan Wójt Gminy Boniewo –wyraził swój stosunek na ten temat. Powiedział, że powinniśmy się zastanowić, co dostawek przedstawionych w regulaminie. Przedstawił propozycję, aby kosz był po 10 zł za śmieci segregowane, a za nie segregowane po 15 zł.
 
Radny Gminy Boniewo – przedstawił propozycję aby za każde 2 dni spóźnienia podmiotu odbierającego śmieci  po 1 zł. od pojemnika zabierać , aby zmotywować podmiot do punktualnego odbierania ich oraz wszystkich mieszkańców aby te śmieci zbierali na czas.
 
Pan Z. Klockowski – dobry pomysł, ale nie na Gminę Boniewo. Radny zaproponował żeby odbierać pojemniki pełne w cenie 10 zł.
 
Pan Ciesielski – spróbujmy wymyślić nowe stawki aby ludzie w ogóle te śmieci oddawali. Wyraził swoja opinię na temat złego stanu wysypiska w Niemojewie.
 
Pan Z. Klockowski – wyraził swój sprzeciw ażeby wysypisko to było w złym stanie.
 
Pani Biegniewska – nie jestem za tym aby podnieść ceny. Ludzie maja bardzo ciężko, a pojemniki te świeca pustką. Musimy się zastanowić czy nie powołać jakiejś komisji aby przeprowadzić rejestr ludzi od których Pan Klockowski wywozi śmieci. Nasze lasy są bardzo zanieczyszczone śmieciami, a co by było gdyby została podniesiona cena od 1 pojemnika. Chciałaby aby podejść poważnie do problemu.
 
Pan Wójt Gminy Boniewo – u Państwa jest uchwała, która powoduje, że jest 10 zł. za nie segregowane śmieci, a za segregowane 9 zł., więc jak tu namówić ludzi do segregacji? Segregacja musi się opłacać.
 
Pan Wójt Gminy Choceń – podkreślił, że pojemniki kosztują 4 + 6 zł pełen pojemnik segregowanych 4 zł. i pełen tych, które nie podlegają segregacji 6 zł.
 
Pani Lewandowska – zaproponowała, aby zmobilizować ludzi do podpisania umów. Nie będzie wówczas konieczna ta podwyżka.
 
Radny Gminy Boniewo – zaproponował aby zmobilizować mieszkańców do selekcji śmieci.
 
Radny Gminy Boniewo Piasecki- należało by zmobilizować także ludzi przyjeżdżających do nas z Łodzi do podnoszenia opłat za śmieci.
 
Przewodniczący Rady Gminy Choceń – pozwoliliśmy sobie przygotować na dzisiejsze spotkanie regulamin na temat utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choceń ponieważ teren jest naszym terenem wspólnym łączą nas wspólne podmioty. Powodem wspólnego spotkania jest to żeby zasady i reguły obowiązywały mniej więcej podobne w obu gminach.
 
Wójt Gminy Boniewo –  zapytał czy radni zgadzają się, żeby dostosować się do stawek obowiązujących w Gminie Choceń.
 
Radni wyrazili zgodę.
 
Pan Wójt Gminy Choceń podsumował spotkanie. Dodał, że brak takiego samego systemu powoduje, że śmieci wciąż będą w rowach. Dlatego trzeba to zminimalizować.
 
Wójt Gminy Boniewo podsumował spotkanie. Podkreślił pozytywy współpracy między Gminą Boniewo i Choceń. Dodał, że będzie możliwość złożenia wniosku  między innymi na
modernizowanie segregacji na wysypisku. Możemy się zastanowić czy wspólnie takiego wniosku nie złożyć.
 
W związku z wyczerpaniem porządku spotkania jego zamknięcia dokonał Przewodniczący Rady Gminy Choceń –Piotr Lewandowicz..
 
Protokolant : Anna Romanow
                                                                                              Przewodniczący obrad
                                                                                              Piotr Lewandowicz
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (8 lutego 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 lutego 2010, 10:01:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1986