posiedzenie Komisji Rewizyjnej marzec 2009


Or. 0063-1-56/09

P R O T O K Ó Ł   Nr 56/09
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 18 marca  2009 r.
w Urzędzie Gminy
w godzinach od 15,00 do 16,00
 
 
 
             W posiedzeniu któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Komisji udział
wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
            Przewodniczący obrad o godzinie 15,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków
komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
 
Porządek posiedzenia
1.    Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Boniewo za 2008 r.
2.    Zakończenie.
 
            Komisja podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Boniewo za 2008 r. ( uchwała w załączeniu ).
Na tym protokół zakończono.
 
Protokół sporządziła :
G. Kwiatkowska
   
 
                                                                                                  Przewodniczący obrad
 
                                                                                                         
                                                                                                 ( Adam Ciesielski )
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (13 lipca 2009)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 lipca 2009, 09:37:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1836