Komunikat w sprawie podania informacji o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach położonych na terenie właściwości terytorialnej Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

K O M U N I K A T Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II z dnia 30 stycznia 2024 r.

Na podstawie art. 476 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) oraz § 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. z 2018 r. poz. 246) podaje się do wiadomości publicznej informację o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach położonych na terenie właściwości terytorialnej Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. Komunikat-wyborcySamorzad2024.pdf (154kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II (30 stycznia 2024)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (1 lutego 2024, 09:10:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 154