INFORMACJA O OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA OKRESOWEJ KONTROLI ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA PRZEZ OSOBY POSIADAJĄCE KWALIFIKACJĘ KOMINIARSKIE


INFORMACJA O OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA OKRESOWEJ KONTROLI ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA PRZEZ OSOBY POSIADAJĄCE KWALIFIKACJĘ KOMINIARSKIE
 
Szanowni Państwo

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692 ze zm.) w związku z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 ze zm.) Wójt Gminy Boniewo informuje, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

Zgodnie z przepisami prawa kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Oznacza to, że każdy kto posiada i zgłosił piec w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r., Nr 109,  poz. 719 ze zm.).

Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.
 
Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (7 listopada 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 listopada 2022, 13:48:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 512