Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Boniewo etap IZPiPF.7.2022 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Boniewo etap I- Ogłoszenie nr 2022/BZP 00357535/01 z dnia 2022-09-21 (ID 666333)


postępowanie jest dostępne na stronie


https://platformazakupowa.pl/pn/boniewo/proceedings

Na podstawie art. 260 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.), Zamawiający - Gmina Boniewo reprezentowana przez Wójta Gminy Boniewo zawiadamia o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy PZP .Szczegóły w załączonej informacji .
Wójt Gminy Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (21 września 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (21 września 2022, 14:37:32)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (9 listopada 2022, 14:35:55)
Zmieniono: wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 458