Przebudowa placu zabaw w miejscowości Boniewo oraz Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Boniewo

ZPiPF.6.2022 Przebudowa placu zabaw w miejscowości Boniewo oraz Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Boniewo Ogłoszenie nr 2022/BZP 00303447/01 z dnia 2022-08-12 (ID 651356)
postępowanie jest dostępne na stronie


https://platformazakupowa.pl/pn/boniewo/proceedings

Na podstawie art. 260 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019 ze zm.), Zamawiający - Gmina Boniewo reprezentowana przez Wójta Gminy Boniewo informuje o unieważnieniu postępowania podstawie art. 255 pkt 3 ustawy PZP Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza poznaczyć na sfinansowanie zamówienia .

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (12 sierpnia 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (12 sierpnia 2022, 12:52:46)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (15 listopada 2022, 19:14:09)
Zmieniono: wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 431