Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Boniewo II postępowanie

II postępowanie Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Boniewo ZPiPF.11.2021 Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Boniewo Ogłoszenie nr 2021/BZP/00248577/01

postępowanie jest dostępne na stronie


https://platformazakupowa.pl/pn/boniewo/proceedings


02.12.2021r. nieważnienie postępowania na podstawie art.255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (27 października 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 października 2021, 21:39:17)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (24 lutego 2022, 14:17:52)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 865