Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”

Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego” opublikowano w BZP 2021/BZP 00079055/01 dnia 10.06.2021https://platformazakupowa.pl/pn/boniewo/proceedings


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (10 czerwca 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 czerwca 2021, 23:23:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 607