WÓJT GMINY BONIEWO OGŁASZA ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości o pow. 1,33 ha oznaczonej numerem część działki 322 położonej w miejscowości OSIECZ WIELKI


WÓJT  GMINY  BONIEWO
OGŁASZA
 
ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę  na okres 5 lat nieruchomości  o pow. 1,33 ha oznaczonej numerem część działki 322  położonej w miejscowości OSIECZ  WIELKI, za cenę wywoławczą 1.000,00 zł ( roczny czynsz dzierżawny )

 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium.
Wadium w wysokości  10% ceny wywoławczej należy wnieść do dnia 07.06.2023 r. na rachunek Urzędu Gminy  w Boniewie- Bank Spółdzielczy w Lubrańcu O/Boniewo 90 9559 1030 0007  0263 2000 0001 z oznaczeniem imienia i nazwiska lub nazwy oferenta i dopiskiem „ Wadium -dzierżawa części działki nr 322, Osiecz Wielki. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni  od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu  lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.


Ogłoszenie wraz z regulaminem dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Boniewie oraz  na stronie internetowej www.boniewo.pl

Przetarg ustny odbędzie się dnia 14 czerwca 2023 r.  o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy  w Boniewie,  ul. Szkolna 28, pok. nr 6.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnej i uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe  informacje w Urzędzie Gminy pok. nr 7 tel.54/284 01 81 wew. 42.

dzierżawa Osiecz Wielki.pdf (453kB) pdf

Wynik postępowania wynik Osiecz Wielki.pdf (168kB) pdfWójt Gminy Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (15 maja 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 maja 2023, 12:32:37)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (22 czerwca 2023, 10:35:34)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 520