pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 103/3 o pow. 5600 m2 położonej w miejscowości Osiecz Wielki (KW WL1W/00088831/9


Wójt  Gminy  Boniewo ogłasza                                                                                                                                                                                                                 
pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 103/3 o pow. 5600 m2 położonej  w miejscowości Osiecz Wielki (KW WL1W/00088831/9, za cenę wywoławczą 43.000,00 zł.                   
                       
 Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT.
 
W terminie do dnia 03.08.2018 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy należy składać oferty w formie pisemnej  w zaklejonych kopertach z napisem „Przetarg na sprzedaż dz. nr 103/3 w Osieczu Wielkim” oraz wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek BS w Lubrańcu O/Boniewo  90 9559 1030 0007 0263 2000 0001. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu.
 
Przetarg odbędzie się dnia 09.08.2018 r. 2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie ul. Szkolna 28- pok nr 6.
 
Ogłoszenie wraz regulaminem dostępne są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  oraz na stronie internetowej www.bip.boniewo.pl  
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Organowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek                    z ofert.
Więcej informacji w UG Boniewo 54/ 284-01-81
 
  pełen tekst  ogłoszenia oraz regulamin dalej (60kB) word
 
  wynik  przetargu  pobierz (183kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (10 lipca 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 lipca 2018, 07:58:32)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (9 sierpnia 2018, 09:23:46)
Zmieniono: wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 923