W Y K A Z nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Boniewo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu m. Boniewo ul. Ogrodowa


Działając w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami/ Dz.U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zmian./   o g ł a s z a m :
 
W Y K A Z   nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Boniewo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pobierz (14kB) word


Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Boniewie na okres 21 dni tj. od 19.04.2017 r.,  oraz podano do publicznej wiadomości  w sposób zwyczajowo przyjęty, przez ogłoszenie w prasie i na stronie internetowej.
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (19 kwietnia 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 kwietnia 2017, 07:55:35)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (26 kwietnia 2017, 10:10:09)
Zmieniono: korekta literowa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 862