WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BONIEWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU m. BONIEWO


Działając w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Tekst jednolity Dz U. z 2016 r., poz.2147 z późn. zmianami / wywiesza się niniejszy :

  WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI   STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  GMINY   BONIEWO
PRZEZNACZONYCH  DO  SPRZEDAŻY    W    DRODZE   PRZETARGU pobierz (13kB) wordWykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Boniewie na okres 21 dni tj. od dnia 19.04.2017 r. oraz podano do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, przez ogłoszenie w prasie i na stronie internetowej

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (19 kwietnia 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 kwietnia 2017, 07:52:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 820