ogłasza, że w dniu 29 grudnia 2016 r. o godz. 9.00 w sali Nr 6 Urzędu Gminy Boniewo ul. Szkolna 28 odbędzie się przetarg ustny ograniczony dla rolników gminy Boniewa na dzierżawę gruntów rolnych na okres 5 lat


WÓJT GMINY BONIEWO

ogłasza, że w dniu 29 grudnia 2016 r. o godz. 9.00 w sali Nr 6 Urzędu Gminy Boniewo  ul. Szkolna 28 odbędzie się przetarg ustny ograniczony dla rolników gminy Boniewa na dzierżawę gruntów rolnych na okres 5 lat.
Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest  do dnia 19.12.2016 r. 2016 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Boniewie pok. Nr 7 :

- złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu -wg. wzoru stanowiącego zał. Nr 1,
- złożenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego na terenie gminy Boniewa - wg.wzoru stanowiącego zał. Nr 2.
- wpłacenie wadium w kasie tut. Urzędu lub na konto BS Lubraniec O/Boniewo 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001 z dopiskiem: wadium na dzierżawę działek w Boniewie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na rachunek UG Boniewo.
Komisja przetargowa sprawdzi, czy oferenci spełniają w/w warunki przetargowe i wywiesi w dniu 21.12.2016 r. o godz. 10.00  listę osób zakwalifikowanych w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie
na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.
Wójt Gminy Boniewo może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Boniewie przy ul. Szkolnej 28         lub tel. 54/2840181 wew. 42.
 
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.
 
  Pełen tekst  ogłoszenia z załącznikami pobierz (47kB) word
  Regulamin przetargu  pobierz (35kB) word
                                                                                                                               

 

                                                                              Boniewo, dnia 21.12.2016 r.
 
O G Ł O S Z E N I E
 
                 Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego ograniczonego dla rolników gminy Boniewa na dzierżawę gruntów rolnych oznaczonych nr 20/1 i 20/2 o pow. ok. 1,00 ha położonych w miejscowości Boniewo na okres 5 lat, który odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016 r. o godz. 9.00. w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie tj. :
 
1. Pan Grzegorz Wójciak zam. Arciszewo 10, 87-851 Boniewo
 
 
Sporządziła :
Renata Pawłowska
 
 


                                                                                         Boniewo, dnia 30.12.2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE
WYNIKU PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO

 
 
    Dnia 29.12.2016 r. odbył się ustny przetarg ograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 5  lat nieruchomości rolnej o pow. ok.1.00 ha oznaczonej cz. dz.nr 20/1 i cz. dz.nr 20/2 położonej w miejscowości Boniewo, za cenę wywoławczą 800,00 zł ( roczna opłata z tytułu dzierżawy nieruchomości).
 
     Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym, dzierżawcą w/w gruntów został  Pan Grzegorz Wójciak zam. Arciszewo 10, 87-851 Boniewo z opłatą roczną czynszu dzierżawnego w wysokości  880,00 zł.
 
 
Sporządziła :
Renata Pawłowska
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (28 listopada 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (28 listopada 2016, 14:45:09)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (30 grudnia 2016, 13:12:06)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 913