przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w m. Boniewo

Wójt gminy Boniewo ogłasza
pisemny nieograniczony przetarg  na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 224/9 o pow. 3271 m2 położonej w m. Boniewo za cenę wywoławczą 33.100 PLN netto stanowiącej własność Gminy Boniewo (KW WL1W/00012458/7).


Oferty na zakup nieruchomości należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach z napisem "Przetarg-sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Boniewie" w terminie do dnia 19.01.2016 roku do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu gminy Boniewo pok. nr 6.

Wadium: 10% ceny wywoławczej należy wnieść do dnia 19.01.2016 roku.
Wadium  należy uiścić n rachunek Urzędu gminy w Boniewie-Bank Spółdzielczy w Lubrańcu O/Boniewo 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu .

Miejsce i termin przetargu:

Przetarg odbędzie się dnia 25 stycznia 2016 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie ul. Szkolna 28-pok.nr6

Zastrzega się, że organowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy opok.nr 7 tel. 54/284-01-81

Ogłoszenie wraz z regulaminem dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu gminy w Boniewie oraz na stronie internetowej www.bip.boniewo.pl

ogłoszenie pobierz (381kB) pdf     Regulamin pobierz (1029kB) pdf


                                                                  Boniewo, dnia 25.01.2016 r.
 
OGŁOSZENIE
 
WYNIK   PRZETARGU  PISEMNEGO  NIEOGRANICZONEGO
 

 
WÓJT  GMINY  W  BONIEWIE  ogłasza wynik  pisemnego przetargu nieograniczonego odbytego w dniu 25.01.2016 r. na sprzedaż  zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Boniewo, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta WL1W/00012458/7, oznaczonej:
 
- nr 224/9 o pow. 3271 m2, za cenę wywoławczą 33.100,00 zł netto                          
 
zakończonego wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęła ani jedna oferta.
 
 
 
Sporządziła :                                                               Wójt Gminy Boniewo
Renata Pawłowska                                                       mgr inż.  Marek Klimkiewicz
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (23 grudnia 2015)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (23 grudnia 2015, 07:39:49)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (25 stycznia 2016, 11:11:10)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1139